Oferta

Case Study: Windykacja powiernicza

Windykacja powiernicza na przykładzie firmy prowadzącej popularne serwisy społecznościowe

Warszawska firma posiadająca kilka popularnych serwisów społecznościowych borykała się z rosnącą liczbą niezapłaconych należności za przeprowadzone kampanie promocyjne dla działających na terenie całej Polski firm z różnych branż. Problem stanowiły zarówno wierzytelności o dużych nominałach jak i niewielkie kwoty.

Firma nie chciała tworzyć własnej komórki windykacyjnej. Zdecydowała się na outsourcing usług i podjęła współpracę z wyspecjalizowaną w windykacji spółką INDOS SA. Spółka przyjęła do windykacji wszystkie niezapłacone w terminie należności bez względu na ich nominał. INDOS SA podjął się również obsługi dłużników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej.

INDOS wykazał się 70% skutecznością działań windykacyjnych. Jednym z czynników składających się na tak dobry wynik było skrócenie czasu postępowań sądowych np. poprzez zmianę właściwości miejscowej sądu z warszawskiej na bytomską i katowicką. Dzięki temu w wielu sprawach udało się uzyskać nakaz zapłaty już w ciągu 2 tygodni. Zminimalizowane zostały także koszty postępowań sądowych np. poprzez korzystanie z e – sądu. INDOS SA skredytował całość lub część kosztów związanych z postępowaniami sądowymi. Na wysoką efektywność działań firmy windykacyjnej złożyło się również szybkie i skuteczne ustalenie składników majątku dłużników oraz ich zabezpieczenie (jeśli było to potrzebne), a także staranne dopilnowanie wszystkich spraw związanych z czynnościami komorniczymi. Zaletą dla wierzyciela było także to, że w przypadku bezskuteczności egzekucji nie ponosił on pełnych, ustawowych opłat za czynności adwokackie, ale płacił znacznie niższe stawki wynegocjowane przy zawieraniu umowy z INDOS SA.

Powrót do strony windykacji