Oferta

Case Study: Windykacja z zaliczką

Windykacja z zaliczką na przykładzie firmy transportowej

Firma transportowa z Mazowsza zwróciła się do INDOS SA z wnioskiem o udzielenie krótkoterminowej pożyczki w wysokości 100 000 zł. Otrzymane środki miały być przeznaczone na wypłaty dla pracowników. Analiza sytuacji finansowej firmy wykazała, że utraciła ona płynność finansową, ponieważ jeden z jej głównych odbiorców nie zapłacił za duże zamówienie. Wartość niespłaconej wierzytelności wynosiła ponad 150 000 zł.

INDOS SA zaproponował Klientowi bardziej korzystne rozwiązanie w postaci windykacji z wypłatą zaliczki. Ta propozycja była dla Klienta znacznie korzystniejsza niż pożyczka. Po pierwsze dlatego, że Klient nie zaciągał w tej sposób nowego zobowiązania, a po drugie nie było potrzeby ustanowienia zabezpieczenia materialnego (na ruchomości lub nieruchomości), co pociągało by za sobą dodatkowe koszty. Zabezpieczeniem w transakcji windykacji z wypłata zaliczki była cesja wierzytelności oraz weksel. W ramach usługi Klientowi wypłacono 70% windykowanej wierzytelności zaraz po podpisaniu umowy. Pozostałą kwotę Klient otrzymał już po 3 miesiącach, ponieważ windykację udało się zamknąć na etapie polubownym.

Koszt skorzystania z usługi wyniósł 7% wartości windykowanej wierzytelności.

Powrót do strony windykacji