Oferta

Zlecenie windykacji

  1.Informacje o Wnioskodawcy

  Pełna nazwa firmy *

  Imię i nazwisko osoby do kontaktu

  NIP *

  E-mail *

  Telefon *

  2. Informacje o wierzytelności

  Kwota wierzytelności (należność główna) *

  Termin płatności *

  Czy w umowie z dłużnikiem lub na fakturze jest wpisany zakaz cesji?*

  TakNie

  Czy wierzytelność była windykowana przez firmę windykacyjną/kancelarię prawną?

  TakNie

  3.Informacje o dłużniku

  Pełna nazwa firmy

  NIP *

  6. Finalizacja

  Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych *

  1. Przetwarzamy dane osobowe podane we wniosku.
  2. Administratorem danych osobowych jest INDOS SA, ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie skierowane przy użyciu formularza wniosku oraz prowadzenia ewentualnego dalszego kontaktu na Pani/Pana życzenie. Podstawą przetwarzania danych osobowych są czynności podejmowane przez nas na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia świadczenie w/w usługi.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku od daty wysłania zapytania.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

  Weryfikacja antyspamowa *

  * – pola obowiązkowe