Blog

Prezes firmy budowlanej

Korzystamy z faktoringu w INDOS SA. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, ponieważ wszelkie wstępne formalności zostały załatwione w ciągu 2 dni. Bieżąca współpraca oraz związany z nią obieg dokumentów przebiega sprawnie i na czas otrzymujemy potrzebne środki finansowe.

Prezes Zarządu firmy budowlanej

Uprzejmie informujemy, że od czterech lat współpracujemy z INDOS SA. Korzystamy z faktoringu niepełnego jawnego oraz niejawnego oraz z faktoringu odwrotnego. INDOS SA zapewnia nam indywidualną i kompetentną obsługę, rzetelnie realizuje uzgodnione warunki umowy, a współpraca przebiega sprawnie i bezproblemowo. Ponieważ obieg dokumentów dokonywany jest drogą elektroniczną, bardzo szybko otrzymujemy środki finansowe za przesyłane do […]

Prezes Zarządu firmy z branży budowlanej

Uprzejmie informujemy, że korzystamy z faktoringu w INDOS SA. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy ze względu na indywidualne podejście INDOS do Klienta. Weryfikując wniosek o finansowanie w INDOS wzięto pod uwagę przede wszystkim dobrą wiarygodność finansową naszego płatnika.

Właścicielka firmy produkującej sprzęt sportowy

INDOS przyznał nam wysoki limit finansowania i szybko wypłaca nam środki za faktury wystawiane na wielu różnych płatników. Ze współpracy jesteśmy zadowoleni również dlatego, że wszelkie wstępne formalności związane z podpisywaniem umowy zostały załatwione bardzo szybko, a majątkowe zabezpieczenie transakcji nie było wymagane.

Właścicielka firmy budowlanej

Wygodnym rozwiązaniem jest dla nas Ramowa Umowa Finansowania w ramach, której jednorazowo ustanowione zostało zabezpieczenie dla wszystkich transakcji finansowania. Zminimalizowało to ilość formalności związanych ze skorzystaniem z faktoringu jawnego i niejawnego, a dzięki temu szybciej otrzymujemy płatności za przesyłane faktury. INDOS we współpracy z nami wykazał się także indywidualnym podejściem do Klienta i elastycznością realizując, […]

Właściciel firmy z branży elektrycznej

Uprzejmie informujemy, że skorzystaliśmy z pożyczki w INDOS SA. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, ponieważ spółka zapewniła nam indywidualną i kompetentną obsługę, a wszelkie formalności były ograniczone do minimum i zostały załatwione bardzo sprawnie. Spółka elastycznie dopasowała się do naszych potrzeb, a potrzebne środki finansowe otrzymaliśmy na czas.  

Właściciel firmy budowlanej

Współpracowaliśmy z INDOS SA w zakresie sprzedaży wierzytelności. Była to niestandardowa transakcja, ponieważ wierzytelność, którą chcieliśmy sprzedać była objęta zakazem cesji. INDOS pomógł nam w dopełnieniu formalności koniecznych do realizacji transakcji – porozumiał się z naszym kontrahentem i doprowadził do podpisania przez niego zgody na cesję.

Prezes Zarządu firmy z branży PR

Firma INDOS SA przeprowadziła bezpośrednie negocjacje z naszym kontrahentem doprowadzając do podpisania ugody. Dokument ten pomógł w zmotywowaniu dłużnika do uregulowania zobowiązania i w efekcie odzyskaliśmy nasze pieniądze. Sprawa została zamknięta na etapie działań polubownych, dzięki czemu koszty windykacji nie zostały powiększone o opłaty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. Współpraca przebiegała w sposób profesjonalny […]

Właściciel firmy transportowej

Skorzystaliśmy z faktoringu w INDOS SA. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, ponieważ wszelkie formalności zostały ograniczone do minimum i załatwione w ciągu 2 dni.

Właściciel firmy budowlanej

Skorzystaliśmy z faktoringu odwrotnego w INDOS SA. Do finansowania oddaliśmy jedną fakturę. INDOS SA zgodnie z ustalonym terminem wypłacił naszemu dostawcy zaliczkę za dostawę kruszywa.

Prezes Zarządu firmy wielobranżowej

Współpracowaliśmy z INDOS SA w zakresie sprzedaży wierzytelności. Firma zapewniła nam profesjonalną i sprawną obsługę. Załatwienie formalności związanych z realizacja transakcji, mimo wysokiej wartości wierzytelności, przebiegło  sprawnie i szybko.