Blog

Właściciel firmy budowlanej

Skorzystaliśmy z faktoringu odwrotnego w INDOS SA. Do finansowania oddaliśmy jedną fakturę. INDOS SA zgodnie z ustalonym terminem wypłacił naszemu dostawcy zaliczkę za dostawę kruszywa.

Prezes Zarządu firmy wielobranżowej

Współpracowaliśmy z INDOS SA w zakresie sprzedaży wierzytelności. Firma zapewniła nam profesjonalną i sprawną obsługę. Załatwienie formalności związanych z realizacja transakcji, mimo wysokiej wartości wierzytelności, przebiegło  sprawnie i szybko.

Prezes firmy wykonującej instalacje elektryczne

INDOS SA udzielił nam finansowania, mimo że jesteśmy firmą nowopowstałą i nie posiadamy historii kredytowej. Spółka wykazała się elastycznością przy ustalaniu warunków umowy, wszelkie formalności zostały ograniczone do minimum i załatwione bardzo szybko. Zabezpieczeniem transakcji są jedynie weksle.

Właściciel firmy działającej na rynku kamieniarstwa budowlanego

Ponieważ z częścią naszych kontrahentów podpisaliśmy umowy zawierające klauzulę zakazu cesji, faktoring niejawny jest dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z INDOS SA. Mimo, iż korzystamy z usługi niestandardowej, wszelkie formalności zostały załatwione bardzo szybko.

Właściciel firmy budowlanej

Do finansowania oddaliśmy jedną fakturę, a zabezpieczeniem transakcji był jedynie weksel. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z INDOS SA, ponieważ wszelkie formalności zostały załatwione bardzo szybko.

Prokurent firmy produkującej place zabaw

Współpracujemy z INDOS SA w zakresie różnych form finansowania: faktoringu, pożyczek, sprzedaży faktur niewymagalnych. W zakresie pożyczek szczególnie ważne jest dla nas elastyczne podejście do kwestii zabezpieczeń – z tej usługi korzystamy bez ustanawiania „twardych” zabezpieczeń, a jedynie w oparciu o poręczenia. W zakresie zakupu faktur INDOS SA zajmuje się dopełnieniem wszystkich formalności i przygotowaniem […]

Właściciel firmy z branży budowlanej

INDOS SA obsługuje nas kompleksowo – korzystamy z faktoringu, windykacji oraz finansowania. Dzięki dobrej znajomości specyfiki naszej działalności oraz szerokiemu zakresowi świadczonych usług, INDOS SA proponuje nam najlepiej pasujące do naszej sytuacji, spersonalizowane rozwiązania. Współpraca z INDOS SA jest dla nas wygodna, jesteśmy obsługiwani przez jedną osobę, formalności są finalizowane szybko, a większość kwestii załatwianych […]