Blog

Prezes przedsiębiorstwa budowlanego

Firma przeprowadziła sprawę przez wszystkie fazy procesu windykacji i skutecznie odzyskała należność wraz z odsetkami. Szczególnie jesteśmy zadowoleni z efektywności działań pełnomocnika procesowego zaangażowanego w sprawę na etapie postępowania sądowego.

Właścicielka firmy z branży reklamowej

Ponieważ obieg dokumentów dokonywany jest drogą elektroniczną, bardzo szybko otrzymujemy środki finansowe za przesyłane do faktoringu faktury. Cenimy również INDOS SA za indywidualne podejście do Klienta i elastyczność w zakresie realizacji poszczególnych warunków umowy faktoringu np. limit finansowania, bez dodatkowych opłat,  jest dostosowywany do naszego cyklu produkcyjnego.

Dyrektor firmy remontującej urządzenia energetyczne

Dzięki indywidualnemu podejściu do Klienta i dogłębnemu zapoznaniu się ze specyfiką naszego biznesu INDOS SA proponuje nam najlepiej pasujące do naszej sytuacji, spersonalizowane produkty finansowe. INDOS SA cenimy również za elastyczność w zakresie ustanawiania zabezpieczeń transakcji.

Współwłaściciel firmy z branży maszynowej, 23.04.2013

Nasza firma dostarcza maszyny i urządzenia dużemu przedsiębiorstwu z branży górniczej, z którym współpracę reguluje umowa zawierająca klauzulę zakazu cesji. Faktoring niejawny jest dla nas bardzo dobrym rozwiązaniem. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z INDOS SA. Pomimo tak niestandardowej usługi, wszelkie formalności zostały załatwione bardzo szybko. Również bieżąca współpraca i związany z nią obieg dokumentów przebiega […]

Właścicielka firmy spedycyjnej

Dla naszej firmy najważniejszymi zaletami korzystania z faktoringu w INDOS SA są: szybkie przekazywanie środków finansowych i załatwianie formalności, elastyczność w zakresie ustalania warunków umowy, dostępność wysokiego limitu finansowego, możliwość przedstawienia do faktoringu tylko jednego płatnika oraz możliwość wyboru faktur, które zostaną przekazane do finansowania.

Właściciel firmy produkującej elementy drewniane

We współpracy z INDOS SA cenimy indywidualne podejście do Klienta. INDOS SA proponuje nam najlepiej pasujące do naszej sytuacji, innowacyjne rozwiązania. W naszym przypadku do każdej sprawy, z którą zwróciliśmy się do INDOS SA, przygotowywana była „szyta na miarę” usługa, która najlepiej odpowiadała naszym potrzebom. Chociaż tworzone dla nas rozwiązania były nieszablonowe, a kwoty finansowania […]

Prezes firmy produkującej styropian

INDOS SA zapewnia nam profesjonalną obsługę i indywidualne podejście do powierzonych spraw. Szczególnie ważna jest dla nas elastyczność firmy w zakresie realizacji poszczególnych warunków umowy faktoringu np. długość okresu karencji jest dostosowywana do naszego cyklu produkcyjnego.

Prezes firmy produkującej wodę mineralną

Uprzejmie informujemy, że od 2009 roku współpracujemy z firmą INDOS SA w zakresie faktoringu. INDOS SA rzetelnie realizuje uzgodnione warunki, a współpraca przebiega sprawnie i bezproblemowo. Ponieważ obieg dokumentów dokonywany jest drogą elektroniczną, bardzo szybko otrzymujemy środki finansowe za przesyłane do faktoringu faktury.

Prezes firmy z branży elektronicznej

Szczególnie ważne jest dla nas elastyczne podejście firmy do ilości i rodzaju płatników faktoringowych, ponieważ przedstawiliśmy do faktoringu jednego, powiązanego z naszą firmą kontrahenta. Istotne dla nas były również znacznie mniej restrykcyjne wymagania odnośnie kondycji finansowej naszej firmy, w porównaniu z warunkami stawianymi przez bank.

Prezes firmy z branży informatycznej

Szczególnie jesteśmy zadowoleni z 70% skuteczności działań windykacyjnych prowadzonych przez INDOS SA, wynikającej z profesjonalizmu i pełnego zaangażowania na wszystkich etapach procesu windykacji.

Właściciel pracowni projektowej

Ponieważ nie udało nam się samodzielnie wyegzekwowanie zaległych płatności, zleciliśmy windykację naszych wierzytelności INDOS SA. Firma wypłaciła nam zaliczkę i skutecznie odzyskała dług, który wydawał się nam niemożliwy do wyegzekwowania. Szczególnie jesteśmy zadowoleni z pełnego zaangażowania windykatora prowadzącego sprawę oraz bieżącego informowania nas o podejmowanych działaniach.