Opinie klientów

o faktoringu

Prezes Zarządu firmy zajmującej się budową dróg

INDOS odciążył nas w zakresie załatwiania formalności koniecznych do zawarcia umowy faktoringu. Doradca Klienta uzgodnił z naszym płatnikiem formę zgody na cesję dopuszczającą możliwość dokonywania potrąceń.