Opinie klientów

o windykacji

Wiceprezes firmy z branży górniczej

INDOS prowadził bezpośrednie negocjacje z naszym dłużnikiem, starannie dopilnował wszystkich spraw związanych z postępowaniem sądowym.  Zapewnił nam także pełną obsługę prawną, gdy dłużnik ogłosił upadłość i należało przystąpić do postępowania układowego. W efekcie udało nam się  odzyskać większość należnych nam pieniędzy.