Aktualności

Opublikowaliśmy raport roczny za 2019 rok

30 kwietnia opublikowaliśmy raport roczny za 2019 rok.

           “Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych spółki w ubiegłym roku. To już kolejny raz, kiedy możemy zaprezentować lepsze wyniki w porównaniu z rokiem poprzednim. Stabilna sytuacja finansowa spółki ma solidne oparcie z jednej strony w płynnym portfelu inwestycyjnym, a z drugiej w możliwościach pozyskiwania kapitału dłużnego w postaci emisji obligacji. Doceniamy zaufanie inwestorów do spółki przy obejmowaniu emisji naszych obligacji. Rentowność naszych produktów oraz solidny portfel klientów dają wszystkim, inwestorom i nam, przekonanie że robimy wspólny, dobry i bezpieczny interes. Nic się tutaj nie zmieniło i nie zmieni w przyszłości.” – poinformował w liście do akcjonariuszy Ireneusz Glensczyk, Prezes Zarządu INDOS SA.

Przeczytaj raport >>