Aktualności

Raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

Opublikowaliśmy raport okresowy za IV kwartał 2018 roku. Wynika z niego, że najlepsze wyniki nasza spółka osiągnęła w zakresie zysku ze sprzedaży, gdzie porównując rok 2017 z rokiem 2018, odnotowaliśmy wzrost o 40%, a porównując analogicznie kwartały jest to wzrost o ponad 200%. W raportowanym okresie przychody netto z pożyczek wzrosły o 23% w stosunku roku 2017 i stanowiły 48% przychodów ze sprzedaży, natomiast faktoring przyniósł 40% tych przychodów.

                       „Podsumowując wynik za wszystkie cztery kwartały, możemy stwierdzić, że Spółka poradziła sobie całkiem nieźle. Przychody ze sprzedaży pozostały na tym samym poziomie co w ubiegłym roku, pomimo mniejszego o 4 miliony złotych dostępu do kapitału. Wynik netto jest najlepszy w ostatnich trzech latach” podsumowuje Ireneusz Glensczyk, Prezes Zarządu INDOS SA