Aktualności

Raport z II kwartał 2021

Opublikowaliśmy raport za II kwartał 2021.

“Jesteśmy przekonani, że wyjście z koniecznych inwestycji w nieruchomości oraz ostatnio obserwowany zwiększony popyt na nasze produkty spowodują, że wyniki spółki w ujęciu całorocznym nie będą gorsze od roku poprzedniego. Stwierdzamy, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Spółka generuje zysk netto w każdym kwartale a rosnący co roku poziom kapitałów własnych wraz ze zdolnością do pozyskiwania finansowania zewnętrznego pozwalają na dokonywanie bezpiecznych i korzystnych inwestycji.“- poinformował w liście do akcjonariuszy Prezes Zarządu INDOS SA Ireneusz Glensczyk

Zobacz raport >>