Aktualności

Raport za II kw. 2019

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy raport za I półrocze 2019 roku. W ujęciu kwartalnym w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wyniki finansowe naszej spółki są znacząco lepsze. Większe przychody ze sprzedaży i mniejsze koszty operacyjne wygenerowały w II kwartale zysk netto wyższy o 33% . Co warto zauważyć, pożyczki dla podmiotów gospodarczych mają prawie pięćdziesięcioprocentowy udział w przychodach ze sprzedaży i są dla spółki coraz ważniejszym produktem. W ujęciu półrocznym wyniki są zbliżone do wyników roku ubiegłego, który był dla spółki bardzo dobry na tle ostatnich lat.

Czytaj raport >>