Relacje inwestorskie

Raport bieżący ESPI 12/2020

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K5

Zarząd Spółki Indos SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z dnia 5 października 2017 r., ESPI nr 6/2020 z dnia 17 lipca 2020 r., ESPI nr 8/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., ESPI 9/2020 z dnia 17 września 2020 r. oraz EBI 11/2020 z dnia 21 września 2020 r. informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. r. […]

Raport bieżący ESPI 11/2020

Indos SA podpisał z BGK umowę portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 15 grudnia 2020 r. Emitent podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowę portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Umowa określa zasady udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach portfelowej linii gwarancyjnej, nieodwołalnych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancji spłaty limitów faktoringowych udzielanych przez Emitenta jako […]

Raport bieżący ESPI 10/2020

Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K1

Zarząd Indos SA, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 29/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 32/2017 z 27 października 2017 r., EBI nr 12/2017 z 8 listopada 2017 r., ESPI nr 20/2019 z 26 września 2019 r., ESPI nr 21/2019 z 8 października 2019 […]