Relacje inwestorskie

Raport bieżący ESPI 10/2020

Terminowy wykup i umorzenie wyemitowanych przez Indos SA obligacji serii K1

Zarząd Indos SA, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 29/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 32/2017 z 27 października 2017 r., EBI nr 12/2017 z 8 listopada 2017 r., ESPI nr 20/2019 z 26 września 2019 r., ESPI nr 21/2019 z 8 października 2019 […]

Raport bieżący EBI 12/2020

Umorzenie części obligacji serii K1

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie – w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 28/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 29/2017 z 5 października 2017 r., ESPI nr 32/2017 z 27 października 2017 r., EBI nr 12/2017 z 8 listopada 2017 r., ESPI nr 20/2019 z 26 września 2019 r., ESPI nr […]

Raport bieżący EBI 11/2020

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K5 o wartości 10.786.500,00 zł

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 8/2020 z 28 sierpnia 2020 r. oraz ESPI nr 9/2020 z 17 września 2020 r., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii K5, w załączeniu przekazuje raport podsumowujący subskrypcję obligacji serii K5 o łącznej wartości 10.786.500,00 zł. Podstawa prawna: §4. ust. 1. Załącznika nr […]