Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI 9/2020

Uzupełnienie raportów okresowych przekazanych w roku 2020

W uzupełnieniu raportów okresowych EBI 3/2020 z dnia 14 lutego 2020 r., EBI 4/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz EBI 6/2020 a dnia 15 maja 2020 r. Zarząd Emitenta informuje, że nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej (o której utworzeniu informowano raportem ESPI 22/2019 z dnia 30 października 2019 r.) na podstawie […]

Raport bieżący ESPI 6/2020

Zmiana Programu emisji obligacji INDOS SA INDOS SA

Zarząd Spółki INDOS SA z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportu ESPI 28/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie programu emisji obligacji Indos S.A. o wartości 50.000.000 zł. dalej jako “Program Emisji” informuje, że w dniu 17 lipca 2020 r. podjął Uchwałę w sprawie zmian Programu Emisji Obligacji polegających na tym, że […]

Raport bieżący EBI 8/2020

Informacja na temat wypłaty dywidendy

Zarząd Indos SA, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 2 czerwca 2020 r. decyzję o przeznaczeniu części zysku za rok obrotowy 2019 na dywidendę dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyniesie 1.354.046,40 zł, co daje 0,19 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaje objętych 7.126.560 akcji. Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) został […]

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other