Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI 2/2020

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki INDOS SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że działając na mocy Uchwały Rady Nadzorczej INDOS SA z dnia 7 stycznia 2020 r., podpisał w dniu 15 stycznia 2019 r. umowę z PRO Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 60-653 Poznań, ul. Zjazd 2/4, NIP: 972-124-94-96, KRS: 0000535161, której przedmiotem jest dokonanie badania sprawozdania finansowego […]

Raport bieżący ESPI 1/2020

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii K3 oraz K4

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 16/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., ESPI nr 18/2019 z 24 września 2019 r., ESPI nr 19/2019 z 24 września 2019 r., EBI nr 16/2019 z 26 września 2019 r., ESPI nr 21/2019 z 8 października 2019 r. oraz EBI nr 17/2019 z […]

Raport bieżący EBI1/2020

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2020 r.: raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r. raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r. raport kwartalny za II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. raport kwartalny […]