Relacje inwestorskie

Raport bieżący ESPI 11/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży handlowej

Zarząd INDOS SA informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży handlowej. Pożyczka udzielona została na kwotę 2.672.000,- zł z terminem zwrotu do dnia 28 sierpnia 2019 r. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych […]

Raport bieżący ESPI 10/2019

Spłata istotnej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2019 informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. została spłacona w całości i rozliczona pożyczka w wysokości 2.000.000,00 zł udzielona w dniu 26 lutego 2019 r. kontrahentowi z branży usługowo-handlowej. Informacja została uznana za poufną ze względu na wartość kontraktu. Postawa prawna: Art. 17 […]