Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI 2/2022

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2022 r.: raport kwartalny za IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r. raport kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r. raport kwartalny za II kwartał 2022 r. – 12 sierpnia 2022 r. raport kwartalny […]

Raport bieżący EBI 1/2022

Rezygnacja trzech członków Rady Nadzorczej

Zarząd INDOS SA informuje, że do siedziby Spółki wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji trzech członków Rady Nadzorczej, a to pana Michała Matujewicza, pana Włodzimierza Łuckiewicza oraz pana Witolda Mikołajczyka. Wszyscy wymienieni panowie złożyli rezygnację z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 grudnia 2021 r. Podstawa prawna: §3. ust. 1. pkt 7) zał. […]

Raport bieżący ESPI 5/2021

Prokurator Generalny kieruje skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w sprawie z powództwa Indos SA

Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r., nr 24/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. oraz nr 7/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. informuje, że w dniu 18 października 2021 r. powzięto wiadomość o skierowaniu w dniu 5 października 2021 r. przez Prokuratora Generalnego skargi […]