Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI 7/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2020 r.

Zarząd INDOS SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 2 czerwca 2020 roku. Podstawa prawna: § 4. ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący ESPI 4/2020

Wspólna inwestycja Indos SA oraz LT CAPITAL w spółkę ADVISERO

Zarząd Indos SA dalej “Emitent” w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2019 w sprawie objęcia przez Indos SA 30 października 2019 r. udziałów w spółce Advisero sp. z o.o.  dalej “Advisero” zawiadamia, że w konsekwencji zakończenia rozmów z nowym inwestorem Advisero, podwyższenie kapitału zakładowego nie doszło do skutku, a uchwała zgromadzenia wspólników Advisero w […]

Raport bieżący EBI 5/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2020 r. Indos Spółka Akcyjna

Zarząd INDOS SA informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 2 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw na Walne Zgromadzenie oraz formularz głosowania przez pełnomocnika. Podstawa […]