Relacje inwestorskie

Raport bieżący EBI 8/2021

Informacja na temat wypłaty dywidendy

Zarząd Indos SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło w dniu 29 czerwca 2021 r. decyzję o przeznaczeniu części zysku za rok obrotowy 2020 na dywidendę dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy wyniesie 1.140.249,60 zł, co daje 0,16 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaje objętych 7.126.560 akcji. Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) […]

Raport bieżący ESPI 4/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2021 r.

Zarząd Indos SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Indos SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. w siedzibie spółki w Chorzowie. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący EBI 7/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021 r.

Zarząd INDOS SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku. Podstawa prawna: § 4. ust. 2. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.