Relacje inwestorskie

Raport bieżący ESPI 2/2021

Uniewinniający wyrok sądu

Zarząd Spółki INDOS SA , w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2020 z dnia 6 marca 2020 r. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach po przeprowadzeniu rozpraw dotyczących oskarżenia wobec członka zarządu spółki oraz osoby pracującej w spółce i będącej w przeszłości jej członkiem zarządu wydał wyrok uniewinniający […]

Raport bieżący EBI 1/2021

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.: •raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r. •raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r. •raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r. •raport kwartalny […]

Raport bieżący ESPI 1/2021

Przedterminowy wykup obligacji serii C2 oraz H2

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie – w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 19/2018 z 23 lipca 2018 r., ESPI nr 21/2018 z 25 lipca 2018 r., ESPI nr 22/2018 z 25 lipca 2018 r. – informuje, że w dniu 25 stycznia 2021 r. nastąpił przedterminowy wykup imiennych obligacji serii C2 oraz H2. […]