Relacje inwestorskie

Raport bieżący ESPI 17/02019

Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii K2

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 5/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., ESPI nr 7/2019 z 5 czerwca 2019 r. oraz EBI nr 9/2019 z 7 czerwca 2019 r. informuje, że w dniu 11 września 2019 r. zarząd BondSpot SA podjął uchwałę nr 199/19, a zarząd Giełdy Papierów Wartościowych […]

Raport bieżący ESPI 16/2019

Emisja obligacji serii K3

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2017 z dnia 5października 2017 r. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2019 r. podjął Uchwałę w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii K3 w ramach Programu Emisji Obligacji z dnia 5 października 2017 r. Przedmiotem emisji jest nie więcej niż 75.000 sztuk […]

Raport bieżący ESPI 15/2019

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii J na żądanie Emitenta

Zarząd Spółki INDOS SA _dalej „Emitent”_ w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr12/2016 z 27 października 2016 r., ESPI nr 16/2016 z 22 listopada 2016 r. , EBI nr27/2016 z 5 grudnia 2016 r., ESPI nr 12/2017 z 5 kwietnia 2017 r., ESPI 14/2017 z13 kwietnia 2017 r. w związku z raportami bieżącymi ESPI nr […]