Relacje inwestorskie

Raport bieżący ESPI 4/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 26 lutego 2019 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 2.000.000, zł z terminem zwrotu do dnia 29 marca 2019 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach […]

Raport bieżący ESPI 3/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży finansowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 22 lutego 2019 r. została udzielona pożyczka kontrahentowi z branży finansowej na kwotę 3.410.000,00 zł z terminem zwrotu do 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nie odbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów […]

Raport bieżący ESPI 2/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży budowlanej

Zarząd INDOS SA informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r., w ramach podpisanej w tym samym dniu ramowej umowy finansowania, została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży budowlanej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.500.000 zł z terminem zwrotu w ratach do dnia 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej […]