Relacje inwestorskie

Raport bieżący ESPI 22/2019

Objęcie przez Indos SA udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Indos SA (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 października 2019 roku Spółka objęła 78.000 udziałów w spółce Advisero sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, co stanowi 88,34% kapitału zakładowego tej spółki. Udziały zostały objęte za kwotę 50,00 złotych za udział, równą co do wartości jego wartości nominalnej, czyli za łączną kwotę […]

Raport bieżący EBI 19/2019

Korekta raportu bieżącego nr 18/2019

Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 18/2019 opublikowanego w dniu 18 października 2019 r. Zarząd Spółki wyjaśnia, że wskutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podano liczbę obligacji serii J pozostających do wykupu. Opublikowany raport w miejsce zdania: „Po dokonanym umorzeniu pozostało 44.906 sztuk obligacji serii J z terminem wykupu […]

Raport bieżący EBI 18/2019

Umorzenie części obligacji serii J oraz K1

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie – w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2016 z 27 października 2016 r., ESPI nr 16/2016 z 22 listopada 2016 r., EBI nr 27/2016 z 5 grudnia 2016 r., ESPI nr 12/2017 z 5 kwietnia 2017 r., ESPI 14/2017 z 13 kwietnia 2017 r., ESPI nr 30/2017 […]