Relacje inwestorskie

Kalendarium

  • raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r. 

  • raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.

  •  raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 9 sierpnia 2019 r.

  • raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

  • raport roczny za 2018 r. – 16 kwietnia 2019 r.