Relacje inwestorskie

Obligacje

Obligacje INDOS SA - seria A - wykupiona

Oferujący i doradca finansowy
Copernicus Securitiec SA
Maksymalna wartość programu emisji
10 000 000 zł
Nominał
1 000 zł
Oprocentowanie
WIBOR 6M+600pb
Wartość emisji
8 000 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Zabezpieczenie
Zastaw rejestrowy na portfelu wierzytelności o wartości 15.000.000 zł
Data wykupu
08.12.2014

Obligacje INDOS SA - seria B - wykupiona

Maksymalna wartość programu emisji
2 000 000 zł
Nominał
200 000 zł
Oprocentowanie
WIBOR 6M+5,5%
Wartość emisji
2 000 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
nie są zabezpieczone
Data wykupu
21.07.2014

Obligacje INDOS SA - seria C - wykupiona

Maksymalna wartość programu emisji
10 000 000 zł
Nominał
200 000 zł
Oprocentowanie
WIBOR 6M+5,5%
Wartość emisji
3 200 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
nie są zabezpieczone
Data wykupu
08.10.2016

Obligacje INDOS SA - seria C1 - wykupiona

Maksymalna wartość programu emisji
3 200 000 zł
Nominał
200 000 zł
Oprocentowanie
7%
Wartość emisji
3 200 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
nie są zabezpieczone
Data wykupu
08.10.2018

Obligacje INDOS SA - seria C2 - wykupiona

Nominał
200 000 zł
Oprocentowanie
9%
Wartość emisji
3 000 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
niezabezpieczone
Data wykupu
25.07.2021

Obligacje INDOS SA - seria D - wykupiona

Maksymalna wartość programu emisji
1 000 000 zł
Nominał
10 000 zł
Oprocentowanie
8%
Wartość emisji
800 000 zł
Okres odsetkowy
w terminie wykupu
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
nie są zabezpieczone
Data wykupu
02.06.2015

Obligacje INDOS SA - seria E - wykupiona

Maksymalna wartość programu emisji
7 000 000 zł
Nominał
200 000 zł
Oprocentowanie
8%
Wartość emisji
1 000 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
nie są zabezpieczone
Data wykupu
02.12.2016

Obligacje INDOS SA - seria F - wykupiona

Maksymalna wartość programu emisji
3 000 000 zł
Nominał
200 000 zł
Oprocentowanie
1% w skali miesiąca
Wartość emisji
800 000 zł
Okres odsetkowy
w terminie wykupu
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
nie są zabezpieczone
Data wykupu
30.06.2014

Obligacje INDOS SA - seria G - wykupiona

Maksymalna wartość programu emisji
3 000 000 zł
Nominał
200 000 zł
Oprocentowanie
8,5%
Wartość emisji
3 000 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
nie są zabezpieczone
Data wykupu
30.06.2016

Obligacje INDOS SA - seria G1 - wykupiona

Maksymalna wartość programu emisji
3 000 000 zł
Nominał
200 000 zł
Oprocentowanie
7%
Wartość emisji
3 000 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
nie są zabezpieczone
Data wykupu
30.06.2018

Obligacje INDOS SA - seria H - wykupiona

Maksymalna wartość programu emisji
2 000 000 zł
Nominał
200 000 zł
Oprocentowanie
8,5%
Wartość emisji
2 000 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
nie są zabezpieczone
Data wykupu
21.07.2014

Obligacje INDOS SA - seria H1 - wykupiona

Maksymalna wartość programu emisji
2 000 000 zł
Nominał
200 000 zł
Oprocentowanie
7%
Wartość emisji
2 000 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
nie są zabezpieczone
Data wykupu
21.07.2018

Obligacje INDOS SA - seria H2 - wykupiona

Nominał
200 000 zł
Oprocentowanie
9%
Wartość emisji
1 000 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
niezabezpieczone
Data wykupu
25.07.2021

Obligacje INDOS SA - seria I - wykupiona

Oferujący i doradca finansowy
Copernicus Securitiec SA
Maksymalna wartość programu emisji
10 000 000 zł
Nominał
1 000 zł
Oprocentowanie
8,5%
Wartość emisji
6 000 000 zł
Okres odsetkowy
6 miesięcy
Typ oferty
prywatna
Obrót wtórny
rynek Catalyst
Zabezpieczenia
Obligacje zostały zabezpieczone poprzez zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności faktoringowych oraz pakiecie wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie o wartości 20.703.482 zł.
Data wykupu
31.10.2017

Obligacje INDOS SA - seria J - wykupiona

Maksymalna wartość programu emisji
8 500 000 zł
Nominał
100 zł
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża 4,6%
Wartość emisji
8 500 000 zł
Wartość emisji pozostała do wykupu
4 491 500 zł
Okres odsetkowy
3 miesiące
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
zabezpieczone
Data wykupu
22.11.2019

Raporty


Program emisji obligacji INDOS SA - seria K

Maksymalna wartość programu emisji
50 000 000 zł

Raporty


Obligacje INDOS SA - seria K1 - wykupiona

Nominał
100 zł
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża 4,8%
Wartość emisji
15 000 000 zł
Wartość emisji pozostała do wykupu
6 955 200 zł zł
Okres odsetkowy
kwartalny
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
zabezpieczone
Data wykupu
27.10.2020

Obligacje INDOS SA - seria K2

Nominał
100 zł
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża 5%
Wartość emisji
7 000 000 zł
Okres odsetkowy
kwartalny
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
zabezpieczone
Data wykupu
06.06.2022

Obligacje INDOS SA - seria K3

Nominał
100 zł
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża 5%
Wartość emisji
12 500 000 zł
Okres odsetkowy
kwartalny
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
zabezpieczone
Data wykupu
26.09.2022

Obligacje INDOS SA - seria K4 - asymilacja do K3

Nominał
100 zł
Oprocentowanie
WIBOR 3M +marża 5%
Wartość emisji
5 000 000 zł
Okres odsetkowy
kwartalny
Typ oferty
prywatna
Zabezpieczenie
zabezpieczone
Data wykupu
26.09.2022

Obligacje INDOS SA - seria K5

Nominał
100 zł
Oprocentowanie
WIBOR 3M + 6,5%
Wartość emisji
10 786 500 zł
Okres odsetkowy
kwartalny
Typ oferty
publiczna
Zabezpieczenie
zabezpieczone
Data wykupu
17.09.2023

Pliki do pobrania