Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

2021II kwartał

Raport bieżący EBI 3/2021

Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. informuje, że uległ zmianie termin publikacji raportu rocznego za 2020 rok, pierwotnie zaplanowany na 30 kwietnia 2021 r. Nowa data przekazania ww. raportu to 28 maja 2021 r. Pozostałe, zaplanowane terminy raportów okresowych nie […]

Raport bieżący ESPI 2/2021

Uniewinniający wyrok sądu

Zarząd Spółki INDOS SA , w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2020 z dnia 6 marca 2020 r. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach po przeprowadzeniu rozpraw dotyczących oskarżenia wobec członka zarządu spółki oraz osoby pracującej w spółce i będącej w przeszłości jej członkiem zarządu wydał wyrok uniewinniający […]

2021I kwartał

Raport bieżący EBI 1/2021

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.: •raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r. •raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 r. •raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r. •raport kwartalny […]

Raport bieżący ESPI 1/2021

Przedterminowy wykup obligacji serii C2 oraz H2

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie – w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 19/2018 z 23 lipca 2018 r., ESPI nr 21/2018 z 25 lipca 2018 r., ESPI nr 22/2018 z 25 lipca 2018 r. – informuje, że w dniu 25 stycznia 2021 r. nastąpił przedterminowy wykup imiennych obligacji serii C2 oraz H2. […]