Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

2019I kwartał

Raport bieżący ESPI 4/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 26 lutego 2019 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 2.000.000, zł z terminem zwrotu do dnia 29 marca 2019 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach […]

Raport bieżący ESPI 3/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży finansowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 22 lutego 2019 r. została udzielona pożyczka kontrahentowi z branży finansowej na kwotę 3.410.000,00 zł z terminem zwrotu do 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nie odbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów […]

Raport bieżący ESPI 2/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży budowlanej

Zarząd INDOS SA informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r., w ramach podpisanej w tym samym dniu ramowej umowy finansowania, została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży budowlanej. Pożyczka udzielona została na kwotę 1.500.000 zł z terminem zwrotu w ratach do dnia 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej […]

Raport bieżący ESPI 1/2019

Zawarcie istotnej umowy faktoringu z kontrahentem – firmą produkcyjną z branży budowlanej.

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r., została podpisana umowa faktoringu niepełnego z kontrahentem – firmą produkcyjną z branży budowlanej z limitem finansowania 2.000.000,00 zł. Wynagrodzenie Emitenta ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych […]

Raport bieżący EBI 1/2019

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Indos SA podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r.:  raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r. raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r. raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 9 sierpnia 2019 r. raport kwartalny za III kwartał 2019 […]