Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący EBI 1/2019

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd Indos SA podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 r.: 

  • raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2019 r. – 9 sierpnia 2019 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.
  • raport roczny za 2018 r. – 16 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 6., ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.