Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący EBI 9/2019

Podsumowanie subskrypcji obligacji serii K2 o wartości 7.000.000 zł

Zarząd Spółki INDOS SA w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 5/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. oraz ESPI nr 7/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r., w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii K2, w załączeniu przekazuje raport podsumowujący subskrypcję obligacji serii K2 o łącznej wartości 7.000.000 zł. 

Podstawa prawna: §4. ust. 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.