Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący EBI 11/2019

Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd INDOS SA z siedzibą w Chorzowie informuje, że dnia 26 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w przedmiocie powołania na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej w osobach: pana Tadeusza Zientka, powierzając mu jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej, pana Artura Brodzińskiego, pana Witolda Mikołajczyka, pana Aleksandra Franika, pana Michała Matujewicza oraz pana Włodzimierza Łuckiewicza. W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3. ust. 1. pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Pliki do pobrania