Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący ESPI 7/2019

Przedterminowy wykup części obligacji serii J oraz objęcie wszystkich obligacji serii K2 o wartości 7.000.000 zł

Zarząd Indos SA z siedzibą w Chorzowie – w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2016 z 27 października 2016 r., ESPI nr 16/2016 z 22 listopada 2016 r., EBI nr 27/2016 z 5 grudnia 2016 r., ESPI nr 12/2017 z 5 kwietnia 2017 r., ESPI 14/2017 z 13 kwietnia 2017 r., ESPI nr 30/2017 z 20 października 2017 r.- informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. nastąpił przedterminowy wykup 19.313 sztuk obligacji serii J na łączną kwotę 1.931.300,00 zł. Posiadacze wykupionych obligacji serii J zostali obligatariuszami nowo wyemitowanych obligacji serii K2.Ponadto, w związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr ESPI 5/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Zarząd Emitenta, informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. została zakończona subskrypcja obligacji serii K2 Emitenta. Obligatariusze objęli wszystkie tj. 70.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100,00 zł na łączną kwotę 7.000.000 zł.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.