Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący ESPI 10/2019

Spłata istotnej umowy pożyczki

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2019 informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. została spłacona w całości i rozliczona pożyczka w wysokości 2.000.000,00 zł udzielona w dniu 26 lutego 2019 r. kontrahentowi z branży usługowo-handlowej. Informacja została uznana za poufną ze względu na wartość kontraktu.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.