Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący ESPI 9/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26.06.2019 r.

Zarząd Indos SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Indos SA, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r. w siedzibie spółki w Chorzowie.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Pliki do pobrania