Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący ESPI 3/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży finansowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 22 lutego 2019 r. została udzielona pożyczka kontrahentowi z branży finansowej na kwotę 3.410.000,00 zł z terminem zwrotu do 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nie odbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych przez Emitenta.
Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość kontraktu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.