Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący ESPI 11/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży handlowej

Zarząd INDOS SA informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży handlowej. Pożyczka udzielona została na kwotę 2.672.000,- zł z terminem zwrotu do dnia 28 sierpnia 2019 r. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych przez Emitenta.

Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość kontraktu.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.