Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący ESPI 4/2019

Zawarcie istotnej umowy pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej

Zarząd Indos SA informuje, że w dniu 26 lutego 2019 r. została podpisana umowa pożyczki z kontrahentem z branży usługowo-handlowej. Pożyczka została udzielona na kwotę 2.000.000, zł z terminem zwrotu do dnia 29 marca 2019 r. Oprocentowanie ustalone zostało w wysokości nieodbiegającej od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku. W pozostałym zakresie umowa w swych warunkach nie odbiega od standardowych umów zawieranych przez Emitenta.
Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość kontraktu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.