Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący ESPI 12/2019

Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii J na żądanie Emitenta

Zarząd Spółki INDOS SA (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 12/2016 z 27 października 2016 r., ESPI nr 16/2016 z 22 listopada 2016 r. , EBI nr 27/2016 z 5 grudnia 2016 r., ESPI nr 12/2017 z 5 kwietnia 2017 r., ESPI 14/2017 z 13 kwietnia 2017 r. w związku z raportami bieżącymi ESPI nr 5/2019 z 23 kwietnia 2019 r., ESPI nr 7/2019 z 5 czerwca 2019 r. oraz EBI nr 9/2019 z 7 czerwca 2019 r. zawiadamia, że Emitent na podstawie punktu 12. Warunków Emisji Obligacji serii J podjął decyzję o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu 8.678 obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej w wysokości 867.800,00 zł.
Dniem wcześniejszego wykupu będzie 22 sierpnia 2019 r. Z tytułu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci dodatkowo premię w wysokości 0,5% wartości nominalnej wykupywanych obligacji.
Decyzja Emitenta o wcześniejszym częściowym wykupie obligacji serii J wynika z realizacji postanowień punktu 5.1. Warunków Emisji Obligacji serii K2.

 

Podstawa prawna:
 Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.