Relacje inwestorskie

Raporty bieżące

Raport bieżący EBI 5/2019

Zmiana terminu przekazania raportu za I kwartał 2019 r.

Zarząd INDOS SA  informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego, dotyczącego sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2019 r. Deklarowaną wcześniej datę 15 maja 2019 r. zmienia się na 10 maja 2019 r.

Podstawa prawna: Par.19 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.