Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

EBI 11/2021 Raport za III kwartał 2021 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2021 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

EBI 10/2021 Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.

Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku opublikowanego 16 sierpnia 2021 r. Emitent wyjaśnia, że publikując raport (EBI nr 9/2021) błędnie zamieszczono roboczą, nieostateczną wersję tabeli pn. “Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta”. Załącznik winien zawierać w miejscu zamieszczonej tabeli: “Zestawienie zmian w kapitale własnym […]

EBI 9/2021 Raport za II kwartał 2021 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2021 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport roczny za rok 2020

Zarząd Indos SA niniejszym przekazuje raport roczny za 2020 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

EBI 4/2021 Raport za I kwartał 2021 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2021 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .

EBI 2/2021 Raport za IV kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2020 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other