Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

Raport za III kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Korekta raportu rocznego nr 4/2019 – Raport Roczny za rok 2018

Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2018 opublikowanego w dniu 16 kwietnia 2019 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport za rok 2018 (raport nr 4/2019), zamieścił tabelę pn. „Wybrane dane finansowe przeliczone na euro” zawierającą oczywiste pomyłki pisarskie wynikające z redakcji tabeli źródłowej. Załącznik winien […]

Korekta raportu okresowego nr 13/2019 – Raport za II kwartał 2019 roku.

Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. opublikowanego w dniu 9 sierpnia 2019 roku. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż publikując raport za II kwartał 2019 roku (raport nr 13/2019), omyłkowo zamieścił robocze wersje trzech tabel. Raport, w miejsce zamieszczonych tabel: „Bilans Emitenta Na dzień Na dzień […]

Raport za II kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport za I kwartał 2019 r. Indos Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Ireneusz Glensczyk – Prezes Zarządu Katarzyna Sokoła – Wiceprezes Zarządu  

Raport roczny za rok 2018

Zarząd INDOS SA niniejszym przekazuje raport roczny za 2018 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport za IV kwartał 2018 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2018 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.