Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

Raport za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.