Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

Raport za III kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2020 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport za II kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2020 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport za I kwartał 2020 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2020 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport roczny za rok 2019

Zarząd Indos SA niniejszym przekazuje raport roczny za 2019 r. Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Privacy Preference Center

    Necessary

    Advertising

    Analytics

    Other