Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

Raport roczny za rok 2014

W związku z obowiązkiem przekazywania przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst informacji bieżących i okresowych, Zarząd INDOS SA przekazał raport roczny za rok 2014.

Raport za I półrocze 2014

W związku z obowiązkiem przekazywania przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst informacji bieżących i okresowych, Zarząd INDOS SA przekazał raport za pierwsze półrocze 2014 r.