Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

EBI 11/2021 Raport za III kwartał 2021 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Pliki do pobrania