Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

Raport za I kwartał 2019 r. Indos Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Ireneusz Glensczyk – Prezes Zarządu
  • Katarzyna Sokoła – Wiceprezes Zarządu

 

Pliki do pobrania