Relacje inwestorskie

Akcjonariat

AkcjonariuszSeriaLiczba akcji (szt.)Rodzaj akcjiUdział w kapitale zakładowym Liczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów 
Ireneusz GlensczykA4 448 334Imienne uprzywilejowane co do głosu62,42%8 896 66864,47%
Ireneusz GlensczykB4 000Zwykłe na okaziciela0,05%4 0000,03%
Tadeusz ZientekA2 224 166Imienne uprzywilejowane co do głosu31,21%4 448 33232,24%
PozostaliB450 060Zwykłe na okaziciela6,32%450 0603,26%
RAZEM7 126 560,00100,00%13 799 060100,00%