Relacje inwestorskie

Ład korporacyjny

INDOS SA stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na New Connect.

Ład korporacyjny (corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką – efektem ich stosowania jest większa transparentność, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, także na płaszczyźnie nieregulowanej przez prawo.

Więcej informacji na temat dobrych praktyk na rynku New Connect>>

Pliki do pobrania