Relacje inwestorskie

Strategia

INDOS SA dynamicznie rozwija działalność na atrakcyjnym dla inwestorów rynku wierzytelności gospodarczych oraz  finansowania krótkoterminowego. Model biznesowy przyjęty przez spółkę ma zapewnić organizacji i inwestorom osiąganie zysków.

Strategia działania firmy ma na celu stabilny, bezpieczny i przewidywalny wzrost biznesu oparty na wysokorentownych, zdywersyfikowanych produktach, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny finansowej w zakresie poziomu zadłużenia. Spółka uzyskuje wysoką, przekraczającą 20 proc., rentowność aktywów w relacji do zysków i nie zadłuża się powyżej 200 proc. kapitałów własnych. INDOS SA jest skutecznym emitentem: pozyskał kapitał w 19 emisjach obligacji na łączną kwotę ponad 70 mln zł.

INDOS SA dysponuje komplementarnym portfolio produktów w obszarze zarządzania wierzytelnościami oraz finansowania krótkoterminowego, skierowanym głownie do firm z sektora MSP. Powiększanie portfela produktów w obszarze finansowania, a także łączne ich stosowanie z produktami z linii biznesowej zarządzania wierzytelnościami, daje spółce i jej klientom efekt synergii finansowej. To pozwala na indywidualne, elastyczne podejście do klientów, którzy nierzadko korzystają z wielu produktów finansowych łącznie, a także budowanie długotrwałych, wzajemnie korzystnych relacji biznesowych, co jest podstawą filozofii działania INDOS SA i fundamentem rozwoju spółki.