Relacje inwestorskie

Wyniki finansowe

Dane w tys. zł2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży14 37614 99814 69015 71215 042

Zysk brutto ze sprzedaży

5 0795 4847 6928 9687 686
Zysk netto2 471-6 3463 3954 1523 604

Zysk operacyjny (EBIT)

5 0662 9846 3737 8236 940

Kapitał własny

25 20817 89721 29224 66026 955

Aktywa razem

150 406101 84094 03992 02283 967

Zobowiązania długoterminowe

17 00023 29019 49823 76630 370