Relacje inwestorskie

Wyniki finansowe

Dane w tys. zł 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r.
Przychody netto ze sprzedaży

16 817

12 643 14 376 14 998 14 690

Zysk brutto ze sprzedaży

5 871

4 955 5 079 5 484 7 692
Zysk netto

4 893

4 163 2 471 -6 346 3 395

Zysk operacyjny (EBIT)

8 193

5 724 5 066 2 984 6 373

Kapitał własny

19 701

24 834 25 208 17 897 21 292

Aktywa razem

107 484

110 786 150 406 101 840 94 039

Zobowiązania długoterminowe

15 700

6 100 17 000 23 290 19 498

Rentowność aktywów (ROA)

6,5%

3,8% 1,6% -6,2% 1,1%

Rentowność kapitału własnego (ROE)

24,8%

16,8% 9,8% -35,1% 4,5%