Relacje inwestorskie

Wyniki finansowe

Dane w tys. zł2015 r.2016 r.2017 r.2018 r.2019 r.
Przychody netto ze sprzedaży12 64314 37614 99814 69015 712

Zysk brutto ze sprzedaży

4 9555 0795 4847 6928 968
Zysk netto4 1632 471-6 3463 3954 152

Zysk operacyjny (EBIT)

5 7245 0662 9846 3737 823

Kapitał własny

24 83425 20817 89721 29224 660

Aktywa razem

110 786150 406101 84094 03992 022

Zobowiązania długoterminowe

6 10017 00023 29019 49823 766