Relacje inwestorskie

Wyniki finansowe

Dane w tys. zł 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
Przychody netto ze sprzedaży

14 708

16 817

12 643 14 376 14 998

Zysk brutto ze sprzedaży

6 907

5 871

4 955 5 079 5 484
Zysk netto

5 714

4 893

4 163 2 471 -6 346

Zysk operacyjny (EBIT)

8 676

8 193

5 724 5 066 2 984

Kapitał własny

20 446

19 701

24 834 25 208 17 897

Aktywa razem

79 154

107 484

110 786 150 406 101 840

Zobowiązania długoterminowe

10 000

15 700

6 100 17 000 23 290

Zobowiązania krótkoterminowe bez windykacji  powierniczej

10 800

5 500

15 100 11 600 15 900

Rentowność aktywów (ROA)

7,3%

6,5%

3,8% 1,6% -6,2%

Rentowność kapitału własnego (ROE)

27,9%

24,8%

16,8% 9,8% -35,1%