Opinie klientów

Wiceprezes firmy z branży górniczej

INDOS prowadził bezpośrednie negocjacje z naszym dłużnikiem, starannie dopilnował wszystkich spraw związanych z postępowaniem sądowym.  Zapewnił nam także pełną obsługę prawną, gdy dłużnik ogłosił upadłość i należało przystąpić do postępowania układowego. W efekcie udało nam się  odzyskać większość należnych nam pieniędzy. 

Prezes Zarządu firmy z branży PR

Firma INDOS SA przeprowadziła bezpośrednie negocjacje z naszym kontrahentem doprowadzając do podpisania ugody. Dokument ten pomógł w zmotywowaniu dłużnika do uregulowania zobowiązania i w efekcie odzyskaliśmy nasze pieniądze. Sprawa została zamknięta na etapie działań polubownych, dzięki czemu koszty windykacji nie zostały powiększone o opłaty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. Współpraca przebiegała w sposób profesjonalny […]

Właściel firmy projektowej

INDOS prowadził bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem oraz starannie dopilnował wszystkich spraw związanych ze skomplikowanym postępowaniem sądowym. Firma kredytowała także wszystkie koszty sądowe i egzekucyjne związane ze sprawą.

Właściciel firmy transportowej

Po oddaniu sprawy do windykacji nasz dłużnik uregulował swoje zobowiązanie w ciągu kilku dni. Ponieważ sprawa została skutecznie zamknięta na etapie działań polubownych, pieniądze odzyskaliśmy bardzo szybko, a koszty windykacji były niskie.

Właściciel biura rachunkowego

INDOS przeprowadził sprawę przez polubowny etap windykacji prowadząc negocjacje z dłużnikiem oraz zaangażował się w etap sądowy, mimo iż kwota należności była niewielka. W efekcie wierzytelność została skutecznie odzyskana.

Przedsiębiorca zajmujący się wynajmem nieruchomości

Ponieważ nie udało nam się samodzielnie wyegzekwować od dłużnika zasądzonej wierzytelności, zleciliśmy windykację INDOS SA. Firma prowadziła negocjacje z dłużnikiem i skutecznie odzyskała należność bez konieczności przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Właściciel firmy z branży obuwniczej

INDOS SA wykazuje się dużą elastycznością przyjmując do windykacji zarówno wierzytelności o dużych nominałach jak i niewielkie kwoty. Firma dopasowuje się do naszych potrzeb obsługując nas również w zakresie dłużników, którzy nie prowadzą już działalności gospodarczej. Takie podejście sprawia, że współpraca z INDOS SA jest dla nas wygodna – wszystkie sprawy możemy załatwić w jednej […]

Właściciel firmy transportowej

Do INDOS SA skierowaliśmy wiele spraw naszych kontrahentów, którzy nie uregulowali w terminie swoich zobowiązań. INDOS SA obsługuje nas kompleksowo, przeprowadza sprawy przez wszystkie etapy procesu windykacji i skutecznie odzyskuje nasze należności.

Prezes przedsiębiorstwa budowlanego

Firma przeprowadziła sprawę przez wszystkie fazy procesu windykacji i skutecznie odzyskała należność wraz z odsetkami. Szczególnie jesteśmy zadowoleni z efektywności działań pełnomocnika procesowego zaangażowanego w sprawę na etapie postępowania sądowego.