Blog

puste faktury

// Poradnik finansowy

Puste faktury – co to jest, jak naprawić błąd?

Jeszcze parę lat temu w naszej firmie często spotykaliśmy się z problemem wystawiania „pustych faktur”. Klient przedstawiający taki dokument próbował wyłudzić finansowanie pod wierzytelność, za którą nie stało żadne rzeczywiste zdarzenie gospodarcze. Zmiany prawne oraz nasze procedury kontrolne zredukowały to zjawisko. W artykule wyjaśniam czym są puste faktury i jakie wiążą się z nimi konsekwencje […]

Przydatność artykułu: 100%
termin płatności faktury

// Poradnik finansowy

Termin płatności faktury

Termin płatności występuje w transakcjach handlowych czyli w umowach, których przedmiotem jest odpłatne dostarczenie towaru lub świadczenie usługi. Jest jednym z podstawowych instrumentów polityki kredytu kupieckiego. Dzięki temu narzędziu przedsiębiorstwo może optymalizować zachowania klientów, wpływać na poziom swoich należności oraz maksymalizować sprzedaż.1 Rodzaje terminów płatności Zasadniczo możemy wyróżnić trzy rodzaje terminów płatności stosowanych przez przedsiębiorstwa w kontaktach handlowych: zaliczka lub […]

Przydatność artykułu: 100%
kredyt kupiecki

// Poradnik finansowy

Kredyt kupiecki, czyli czy warto odraczać płatności kontrahentom? cz. I

Kredyt kupiecki to rodzaj kredytu, gdzie stronami transakcji są podmioty gospodarcze, z pominięciem instytucji finansowych, np. banków. Jest to jeden z  najpopularniejszych sposobów na pozyskanie środków na  bieżącą działalność przedsiębiorstwa.  Brak konieczności zaangażowania w transakcję podmiotu finansującego  upraszcza i przyspiesza wymianę handlową między kontrahentami. Dodatkowo kredyt kupiecki nie jest zazwyczaj oprocentowany, zatem może to być […]

Przydatność artykułu: 71%
faktoring odwrotny

// Faktoring

Faktoring odwrotny w praktyce

Na czym polega faktoring odwrotny? Jakie są jego najważniejsze korzyści? Ile kosztuje? Przeczytaj artykuł, aby poznać odpowiedzi na te pytania!

Przydatność artykułu: 80%
kiedy faktoring się opłaca

// Faktoring

Kiedy opłaca się sięgnąć po faktoring – 4 przykładowe sytuacje

Ciągły i dynamiczny wzrost zainteresowania usługą faktoringu nasuwa pytanie: komu dedykowany jest faktoring? Kto odczuje najwięcej korzyści z zastosowania go we własnym przedsiębiorstwie? Pokazujemy przykłady 4 firm, którym korzystanie z faktoringu przyniosło wiele różnych benefitów.

Przydatność artykułu: 83%
faktoring

// Faktoring

Faktoring – poznaj 5 najważniejszych faktów i mitów

Jakie są najczęściej spotykane mity o faktoringu, a które twierdzenia na jego temat są prawdą? Czy można do faktoringu oddać tylko jedną fakturę? Czy zgoda na cesje jest konieczna? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania!

Przydatność artykułu: 80%
Ustawa o zatorach płatniczych

// Odzyskiwanie należności

Ustawa o zatorach płatniczych -najważniejsze informacje

Szacuje się, że co druga firma w Polsce otrzymuje zapłatę za dostarczone produkty czy świadczone usługi z opóźnieniem o ponad 60 dni. Od 1 stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać ustawa, która ma pomóc przedsiębiorcom w walce z zatorami płatniczymi.  Terminy płatności Jedną z najważniejszych ustawowych zmian jest wprowadzenie maksymalnego umownego terminu zapłaty wynoszącego 60 dni […]

Przydatność artykułu: 100%
Biała lista podatników VAT

// Poradnik finansowy

Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z działania białej listy podatników VAT

Jedną z najważniejszych  informacji na białej liście podatników VAT jest numer firmowego bankowego rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Dowiedz się jaki jest główny cel istnienia białej listy.

Przydatność artykułu: 80%
1 2