Blog

windykacja

// Odzyskiwanie należności

Windykacja – koło ratunkowe w walce o płynność finansową

Z problemem nieterminowej zapłaty spotyka się na co dzień nawet 80-90% firm w Polsce. Opóźnienie w zapłacie rzędu 14 dni powinno być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia czynności windykacyjnych. Czym jest windykacja? Czy lepiej dochodzić swoich należności samodzielnie czy zlecić to zadanie firmie windykacyjnej? Co to jest windykacja? Wikipedia definiuje windykację jako dochodzenie własności za pomocą środków […]

Przydatność artykułu: 100%
dochodzenie należności

// Odzyskiwanie należności

Dochodzenie należności w trudnych czasach pandemii

Obecnie słowo „pandemia” to często świetna wymówka, używana przez nierzetelnych kontrahentów, aby wydłużyć sobie termin płatności za zobowiązania i sposób na bezpłatne kredytowanie się u wierzyciela. Jaką drogę windykacji wybrać, aby nie dać się zwieść i w trudnych czasach odzyskać swoje pieniądze? Dochodzenie należności w sądzie – kiedy warto to zrobić? Zatrudnienie do windykacji kancelarii […]

Przydatność artykułu: 100%
skuteczna windykacja

// Odzyskiwanie należności

Skuteczna windykacja, czyli czego można oczekiwać podejmując współpracę z firmą windykacyjną?

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z niezapłaconą fakturą zastanawiają się czy próbować odzyskać należność samodzielnie czy zlecić windykację profesjonalnej firmie. Dylemat ten w wielu przypadkach wynika z niepewności co do tego, czego można oczekiwać od firmy windykacyjnej.  W artykule opisujemy, czego można się spodziewać podejmując współpracę z nami.

Przydatność artykułu: 83%
firma windykacyjna

// Odzyskiwanie należności

Profesjonalna firma windykacyjna czyli obietnice bez pokrycia, których od nas nie usłyszysz

Aby dług można było odzyskać, dłużnik musi posiadać majątek, z którego może nastąpić spłata. Dlatego współpraca z INDOS SA rozpoczyna się od przeprowadzenia bezpłatnego badania kondycji finansowej dłużnika.

Przydatność artykułu: 100%