Blog

faktoring cichy

// Faktoring

Faktoring cichy – co to jest, najważniejsze korzyści i wady

Faktoring cichy jest usługą niszową, mało rozpoznawalną na rynku usług finansowych. Jest jedocześnie usługą bardzo potrzebną. Pozwala bowiem na pozyskanie środków na realizację zawartych umów lub w wielu przypadkach na bieżące funkcjonowanie firmy. Co to jest faktoring cichy? Faktoring cichy (nazywany również niejawnym, ukrytym, tajnym ) polega na finansowaniu przez firmę faktoringową (faktora) niewymagalnych faktur […]

Przydatność artykułu: 100%
cesja wierzytelności

// Poradnik finansowy

Cesja wierzytelności – co to jest i jakie są ograniczenia w jej stosowaniu?

Większość przedsiębiorców podpisując kontakty spotkała się z klauzulą umowną w postaci zakazu cesji wierzytelności. W artykule wyjaśniam czym jest przelew wierzytelności, po co stosuje się jego zakaz oraz jak sobie z nim radzić w sytuacji utraty płynności finansowej. Co to jest cesja wierzytelności? Na kanwie prawa polskiego ta instytucja prawna oraz zasady nią rządzące opisane […]

Przydatność artykułu: 80%
Faktoring

// Faktoring

F jak faktoring, czyli proste wyjaśnienie kilku pojęć z umów faktoringowych

W umowach faktoringowych występuje kilka pojęć, które mogą być niezrozumiałe dla  przedsiębiorców spoza sektora finansowego. Wyjaśniamy najważniejsze z nich. Dowiedz się, co to jest: limit finansowania, odsetki faktoringowe, regres, karencja, zgoda na cesję.

Przydatność artykułu: 83%