Blog

źródła finansowania przedsiębiorstw

// Poradnik finansowy

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

Każdy przedsiębiorca, aby wygenerować przychód ponosi koszty. Tym samym musi posiadać odpowiednie źródła finansowania na ich pokrycie. Finansowanie firm ze środków własnych Dla ponad 70% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce głównym źródłem finansowania, szczególnie na początku ich funkcjonowania na rynku, są środki własne. Wariantem tego rozwiązanie jest wykorzystanie zarobionych środków pieniężnych na pokrywanie kosztów […]

Przydatność artykułu: 0%
płynność finansowa

// Poradnik finansowy

Jak zapewnić firmie płynność finansową?

Co to jest płynność finansowa? W opracowaniach naukowych z zakresu ekonomii płynność finansowa opisywana jest na trzy sposoby: Płynność majątkowa Jest to zdolność aktywów do zamiany na środki pieniężne w jak najkrótszym czasie i bez utraty wartości. Wyznacza łatwość zamiany danego aktywu na środki pieniężne przy jak najmniejszych kosztach transakcyjnych towarzyszących tej wymianie. Im większa […]

Przydatność artykułu: 100%
płynność finansowa

// Faktoring

Jak faktoring może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej?

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoją firmę, a zarazem nie mieć problemów finansowych w postaci zatorów płatniczych decydują się na korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania swojego biznesu. Jaki rodzaj finansowania jest najodpowiedniejszy? Możliwości jest wiele. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej firma się znajduje. Niejednokrotnie jedną z opcji doinwestowania jest pozyskanie dotacji przeznaczonej na rozwój technologii, […]

Przydatność artykułu: 100%