Blog

Regres

// Faktoring

Sprawdź, na czym polega regres w faktoringu

Co to jest regres? Pojęcie regres (roszczenie regresowe) wywodzi się z prawa rzymskiego. Oznacza tzw. roszczenie zwrotne. W przypadku niespłacenia długu przez dłużnika, wierzyciel ma prawo dochodzenia zapłaty względem osób, które ten dług poręczyły i zagwarantowały jego spłatę. Prawo cywilne definiuje regres jako prawo zwrotu zapłaty za inną osobę. Na czym polega faktoring z regresem? […]

Przydatność artykułu: 100%
wyjaśnienie pojęć z umów faktoringowych

// Faktoring

F jak faktoring, czyli proste wyjaśnienie pojęć z umów faktoringowych

W umowach faktoringowych występuje kilka pojęć, które mogą być niezrozumiałe dla  przedsiębiorców spoza sektora finansowego. Wyjaśniamy najważniejsze z nich. Dowiedz się, co to jest: limit finansowania, odsetki faktoringowe, regres, karencja, zgoda na cesję.

Przydatność artykułu: 83%
Faktoring z regeresem

// Faktoring

Faktoring z regresem, czyli zapłata za fakturę w 24h

Faktoring jest usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego, czyli oferujących odroczone terminy zapłaty za faktury. Usługa ta pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki do firmy. Faktoring jest szczególnie korzystny dla firm realizujących cykliczne transakcje ze stałymi odbiorcami. Usługa stanowi alternatywę także dla tych przedsiębiorstw, które wykorzystały już swoje limity kredytowe lub których zdolność kredytowa jest niewystarczająca w ocenie banku. Dzięki faktoringowi uzyskują one finansowanie bieżącego obrotu.

Przydatność artykułu: 78%