Blog

odroczony termin płatności

// Poradnik finansowy

Odroczony termin płatności – co to jest i jak zabezpieczyć się przed brakiem zapłaty?

Co to jest odroczony termin płatności? Odroczony termin zapłaty, czyli tzw. kredyt kupiecki umożliwia nabywcy zapłatę za towar lub usługę w terminie późniejszym niż w dniu zakupu. Zgodnie z prawem maksymalny umowny termin zapłaty wynosi 60 dni od dnia doręczenia kupującemu faktury VAT. Strony transakcji mogą ustalić dłuższy termin umowny pod warunkiem, że nie jest […]

Przydatność artykułu: 100%
kredyt kupiecki

// Poradnik finansowy

Kredyt kupiecki – jak bezpiecznie go udzielić? cz. II

Podstawowym zagrożeniem dla firmy udzielającej kredytu kupieckiego jest sytuacja, w której strona kredytowana nie ureguluje płatności za dostarczony towar lub usługę w ustalonym terminie. Poznaj narzędzia, które zminimalizują ryzyko wystąpienia zatoru płatniczego.

Przydatność artykułu: 60%
kredyt kupiecki

// Poradnik finansowy

Kredyt kupiecki, czyli czy warto odraczać płatności kontrahentom? cz. I

Kredyt kupiecki to rodzaj kredytu, gdzie stronami transakcji są podmioty gospodarcze, z pominięciem instytucji finansowych, np. banków. Jest to jeden z  najpopularniejszych sposobów na pozyskanie środków na  bieżącą działalność przedsiębiorstwa.  Brak konieczności zaangażowania w transakcję podmiotu finansującego  upraszcza i przyspiesza wymianę handlową między kontrahentami. Dodatkowo kredyt kupiecki nie jest zazwyczaj oprocentowany, zatem może to być […]

Przydatność artykułu: 71%