Blog

cesja wierzytelności

// Poradnik finansowy

Cesja wierzytelności – co to jest i jak sobie z nią radzić?

Większość przedsiębiorców podpisując kontrakty spotkała się z klauzulą umowną w postaci zakazu cesji wierzytelności. W artykule wyjaśniam czym jest przelew wierzytelności, po co stosuje się jego zakaz oraz jak sobie z nim radzić w sytuacji utraty płynności finansowej. Co to jest cesja wierzytelności? Na kanwie prawa polskiego ta instytucja prawna oraz zasady nią rządzące opisane […]

Przydatność artykułu: 80%
wyjaśnienie pojęć z umów faktoringowych

// Faktoring

F jak faktoring, czyli proste wyjaśnienie pojęć z umów faktoringowych

W umowach faktoringowych występuje kilka pojęć, które mogą być niezrozumiałe dla  przedsiębiorców spoza sektora finansowego. Wyjaśniamy najważniejsze z nich. Dowiedz się, co to jest: limit finansowania, odsetki faktoringowe, regres, karencja, zgoda na cesję.

Przydatność artykułu: 83%
zakaz cesji

// Faktoring

Zakaz cesji – potrafimy sobie z nim poradzić

Wielu naszych klientów przekonanych jest, że wpisany w umowie zakaz cesji, blokuje im korzystanie z faktoringu jawnego, ponieważ uniemożliwia dokonanie przelewu wierzytelności. Myślą więc, że nie mają wyboru i są zmuszeni do korzystania z faktoringu cichego. W praktyce zakaz cesji oznacza jedynie konieczność uzyskania zgody na przelew wierzytelności. Jeśli nasz klient taką zgodę uzyska skorzystanie z faktoringu jawnego jest możliwe. Czy jednak warto się o to starać?

Przydatność artykułu: 80%