Oferta

Złóż wniosek o faktoring

1. Informacje o Wnioskodawcy
2. Wnioskowany limit finansowy (w zł)
3. Odbiorcy wnioskowani do faktoringu
4. Dokumenty do wniosku (nieobowiązkowe)
1. Bilans/Rachunek zysków i strat/Karta przychodów i rozchodów za ostatnie 2 lata.
2. Zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US.

Obsługiwane formaty: JPG, PNG, ZIP, PDF.
5. Finalizacja
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę INDOS SA zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr. 133, poz. 883 ze zm.) Wypełnienie niniejszego formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Poprzez wypełnienie i przesłanie niniejszego formularza Zleceniodawca przekazuje do analizy Zleceniobiorcy zapytanie o możliwość sprzedaży wskazanej w formularzu wierzytelności wobec wskazanego dłużnika.