Blog

Faktoring a split payment

Data publikacji artykułu:
27 sierpnia 2020

Co to jest split payment?

Split payment polega na tym, że kupujący przelewa kwotę netto za zakupiony towar na rachunek sprzedawcy, zaś kwotę stanowiącą wartość podatku VAT wpłaca na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank. Przepisy o podzielonej płatności  wprowadziły solidarną odpowiedzialność za niezapłacony VAT także dla firm faktoringowych.

Dlaczego split payment dotyczy firm faktoringowych?

W ramach transakcji faktoringu klasycznego odbiorca towarów/usług (płatnik faktoringowy) przelewa pieniądze na rachunek firmy faktoringowej, czyli podatnika innego niż ten wskazany na fakturze (na fakturze podany jest dostawca towarów lub usług). To powoduje, że firma faktoringowa automatycznie odpowiada solidarnie wraz ze swoim klientem (dostawcą towarów lub usług) za nierozliczony przez niego podatek VAT.

Chcesz wiedzieć więcej o split payment? Poznaj 8 najważniejszych faktów >>

Jednocześnie to od woli płatnika zależy , czy dokona on zapłaty za fakturę ze split payment czy bez. Dla faktora oznacza to ponoszenie ryzyka odpowiedzialności za opłacenie VAT, na które nie będzie miał żadnego wpływu. Faktorzy stosują różne rozwiązania mające na celu ograniczenie tego ryzyka. W artykule przedstawiamy jak wygląda przepływ środków w poszczególnych rodzajach faktoringu w naszej spółce.

Split payment a faktoring jawny w praktyce

Przykładowe warunki transakcji

 • Zaliczka faktoringowa: 80% kwoty faktury brutto
 • Kwota faktury: 123 000 zł brutto
 • Okres finansowania: 30 dni
 • Prowizja : 0,07 % dziennie od kwoty faktury brutto +VAT

split payment-faktoring jawny

Split payment a faktoring cichy w praktyce

Przykładowe warunki transakcji

 • Zaliczka faktoringowa: 70% kwoty faktury brutto.
 • Kwota faktury: 123 000 zł brutto
 • Okres finansowania: 30 dni
 • Prowizja : 0,08 % dziennie od kwoty faktury brutto +VAT
split payment-faktoring niejawny

Split payment a faktoring odwrotny w praktyce

Przykładowe warunki transakcji

 • Kwota faktury: 123 000 zł brutto
 • Przelew do dostawcy w 24h
 • Termin spłaty należności przez Klienta: 30 dni
Split payment - faktoring odwrotny

 

Zainteresował Cię faktoring? Dowiedz się więcej na https://www.indos.pl/oferta/faktoring/

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other