Blog

Rodzaje faktoringu – jawny, cichy, odwrotny

Data publikacji artykułu:
26 marca 2019
rodzaje faktoringu

Popularność faktoringu rośnie, ale nie każdy przedsiębiorca wie, że może wybierać pośród wielu wariantów tego produktu finansowego. W poniższym artykule radzimy jak dobrać rodzaj faktoringu do specyfiki swojego biznesu, aby czerpać z niego największe korzyści.

Faktoring  jawny (klasyczny, z regresem)

W największym uproszczeniu faktoring polega na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę. Przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa – faktor, przekazuje mu pełną lub częściową zapłatę w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi dokonuje zapłaty do faktora zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach). Dzięki temu przedsiębiorstwo, które korzysta z faktoringu może zaoferować swoim kontrahentom długie terminy płatności. Jednocześnie unika oczekiwania na środki finansowe do dnia wymagalności faktur.

Plusy i minusy:

 • Wymagana jest zgoda płatnika faktoringowego na cesję wierzytelności
 • Nie wymagamy zabezpieczenia majątkowego
 • Najniższa prowizja ze względu na mniejsze ryzyko pod stronie firmy faktoringowej
 • Faktor weryfikuje wiarygodność finansową płatników
 • Ryzyko braku płatności od płatnika faktoringowego ponosi zarówno firma faktoringowa, jak i klient
 • Prowizja płatna z dołu – po spłacie należności dokonanej przez płatnika faktoringowego
 • Prowizję pobieramy wyłącznie za faktyczną ilość dni finansowania
 • Faktor dopilnowuje terminowej spłaty należności przez płatnika

Faktoring cichy (niejawny)

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z faktoringu klasycznego, odbiorca jego towarów lub usług musi wyrazić zgodę na przeniesienie praw do wierzytelności na rzecz faktora. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy płatnik nie akceptuje cesji? Rozwiązaniem jest faktoring niejawny. Od standardowej usługi faktoringu różni się tym, że płatnik nie jest informowany o faktoringu. Przelew wierzytelności na firmę faktoringową nie jest dokonywany.

„W przypadku faktoringu niejawnego, gdzie ryzyko po stronie instytucji finansowej jest podwyższone, prowizja jest nieco wyższa w porównaniu z faktoringiem klasycznym. Dlatego z tego rodzaju faktoringu powinny korzystać tylko te firmy, które nie są w stanie uzyskać zgody na cesje od swojego kontrahenta. Nasza firma bardzo często pomaga swoim klientom taką zgodę uzyskać, ponieważ jest to korzystne zarówno dla nas jak i dla naszego klienta” radzi Katarzyna Sokoła, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu INDOS SA.

Plusy i minusy:

 • Nie dochodzi do przelewu wierzytelności
 • Płatnik faktoringowy nie jest informowany o transakcji
 • Prowizja płatna z dołu – po spłacie należności dokonanej przez płatnika faktoringowego
 • Prowizję pobieramy wyłącznie za faktyczną ilość dni finansowania
 • Ze względu na podwyższone ryzyko transakcji wymagane zabezpieczenie majątkowe

Faktoring odwrotny (odwrócony, zakupowy)

Ciekawą i mniej znaną formą finansowania podmiotów gospodarczych jest faktoring odwrotny. Jego odwrotność, w stosunku do faktoringu klasycznego, polega na tym, że jest usługą skierowaną do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców.

W ramach tej usługi instytucja finansowa (faktor) płaci za towary lub usługi dostawcom swojego klienta. Natomiast klient w ustalonym w umowie terminie spłaca faktorowi zaciągnięte zobowiązanie powiększone o prowizję.

Faktoring odwrotny doskonale sprawdza się w przypadku firm współpracujących ze stałymi dostawcami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane towary/usługi lub oferują bardzo krótkie terminy płatności. Usługa niesie szczególne korzyści firmom współpracującym z dostawcami, którzy oferują skonto, czyli rabat za przedterminowe płatności.

„Dla niektórych firm korzystanie z faktoringu odwrotnego jest bezkosztowe. Dzieje się tak, gdy dostawca otrzymuje od faktora zapłatę jeszcze przed terminem, a odbiorca w zamian za natychmiastową płatność wynegocjuje lepsze warunki zakupu towarów. Wynegocjowany upust może całkowicie pokryć koszty usługi, a nawet przynieść zysk” – przekonuje Katarzyna Sokoła.

Plusy i minusy:

 • Faktury opłacone w terminie i jednoczesne korzystanie w wydłużonego terminu płatności
 • Finansujemy faktury: których termin płatności dopiero zapadnie, przeterminowane oraz faktury zaliczkowe
 • Prowizja płatna z dołu – po spłacie należności
 • Prowizję pobieramy wyłącznie za faktyczną ilość dni finansowania
 • Wymagane zabezpieczenie majątkowe

Chcesz skorzystać z faktoringu? Złóż bezpłatny wniosek >>

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?