Blog

Windykacja – koło ratunkowe w walce o płynność finansową

Data publikacji artykułu:
5 października 2021
windykacja

Z problemem nieterminowej zapłaty spotyka się na co dzień nawet 80-90% firm w Polsce. Opóźnienie w zapłacie rzędu 14 dni powinno być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia czynności windykacyjnych. Czym jest windykacja? Czy lepiej dochodzić swoich należności samodzielnie czy zlecić to zadanie firmie windykacyjnej?

Co to jest windykacja?

Wikipedia definiuje windykację jako dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja określana jest również jako ściąganie długów czy dochodzenie należności.  Najczęściej mamy do czynienia z windykacją wierzytelności pieniężnych. W życiu gospodarczym windykowane są należności z faktur za zakupiony towar lub usługę, które nie zostały uregulowane przez kupującego w terminie płatności. Działania windykacyjne warto rozpocząć natychmiast, gdy powstaje zaległość płatnicza. Czas w tym przypadku zawsze działa na korzyść dłużnika, a każdy tydzień braku zapłaty zmniejsza prawdopodobieństwo odzyskania długu.

Czy windykacja jest legalna?

W społeczeństwie pokutuje negatywna opinia o firmach windykacyjnych, która jest wynikiem krzywdzących i nieprawdziwych stereotypów o tym, że działania windykacyjne są nielegalne, a firmy windykacyjne swoimi działaniami łamią prawo. Tymczasem działanie firm windykacyjnych jest całkowicie legalne, a prawo polskie pozwala na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do dochodzenia swojej własności, które nie łamią obowiązujących przepisów ani nie stoją w sprzeczności z porządkiem prawnym.

Profesjonalne i działające etycznie firmy windykacyjne pomagają w likwidowaniu zatorów płatniczych w gospodarce. Przywracają płynność finansową uczciwym przedsiębiorcom, pomagając im w dochodzeniu należności od nierzetelnych kontrahentów, kredytujących się ich kosztem. Wielokrotnie jest to dla firm-wierzycieli ostatnia deska ratunku przed bankructwem.

Dylemat: zlecić windykację czy samodzielnie dochodzić należności?

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z niezapłaconą fakturą zastanawiają się czy próbować odzyskać należność samodzielnie czy zlecić windykację profesjonalnej firmie. Windykacja należności we własnym zakresie to dobre rozwiązanie na sam początek. Przedsiębiorcy podejmują próby samodzielnego wyegzekwowania płatności, ponieważ nie chcą ponosić dodatkowych kosztów oraz chcą w pełni kontrolować wszystkie działania windykacyjne. Jednak samodzielne działania bywają nieskuteczne i trzeba poświęcić na to dużo czasu. Nie są one również bezkosztowe. Dlatego jeśli własne próby odzyskania należnych pieniędzy nie przynoszą efektów warto skorzystać z pomocy profesjonalnego windykatora.

Czego można się spodziewać podejmując współpracę z firmą windykacyjną? >>

Etapy windykacji w firmie windykacyjnej

Profesjonalne dochodzenia należności składa się z kilku etapów.

Przed podpisaniem umowy

W naszej firmie zanim podpiszemy umowę windykacyjną z Klientem przeprowadzamy bezpłatny wywiad gospodarczy i badamy kondycję finansową dłużnika. Ustalamy między innymi jego aktualną sytuację prawną, składniki majątku i źródła przychodów. W ten sposób oceniamy szanse na wyegzekwowanie należności i określamy wysokość prowizji. Jeśli dłużnik nie jest w upadłości, likwidacji lub prowadzona wobec niego egzekucja komornicza nie została zakończona bezskutecznie proponujemy Klientowi podpisanie umowy.

Windykacja polubowna

Pierwszy etap windykacji to windykacja polubowna. Jej głównym celem jest doprowadzenie do dobrowolnej spłaty długu przez dłużnika. Nie ograniczamy się tu do wysyłania e-maili i pism. Nasi windykatorzy prowadzą z dłużnikiem bezpośrednie negocjacje, niejednokrotnie się z nim osobiście spotykają. Działania te podejmowane są, aby skłonić dłużnika do uznania długu lub podpisania ugody. Jeśli do tego dojdzie monitorujemy terminową spłatę należności i pilnujemy, aby zobowiązanie podjęte przez dłużnika było realizowane zgodnie z założeniami.

Ugoda z dłużnikiem – jak prawidłowo ją wynegocjować i zawrzeć>>

Postępowanie sądowe

Dłużnik nie zawsze jest skory do podpisania ugody lub też przestaje ją realizować. Wówczas warto rozważyć skierowanie sprawy do sądu. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, będącego podstawą postępowania zabezpieczającego, a później egzekucyjnego. Na drogę postępowania sądowego warto wstępować wtedy, gdy mamy wiedzę, że dłużnik posiada majątek i/lub czerpie dochody, które mogą być źródłem spłaty jego zobowiązania. Jeśli nie jesteśmy w ten sposób przygotowani do rozprawy sądowej i egzekucji komorniczej to ich wszczynanie może nie tylko nie przynieść efektu w postaci spłaty zobowiązania przez dłużnika, ale również narażać wierzyciela na dodatkowe, niemożliwe do odzyskania koszty.

Nasi prawnicy specjalizują się w prowadzeniu spraw gospodarczych i mają w tym zakresie ogromne doświadczenie. Na etapie postępowania sądowego zapewniamy Klientowi pełną obsługę prawną: począwszy od przygotowania i złożenia w sądzie odpowiednich dokumentów, aż po reprezentowanie go przed sądem. INDOS SA kredytuje koszty zastępstwa procesowego.

Jak działa dochodzenie należności w e-sądzie? >>

Egzekucja komornicza

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, kierujemy sprawę  do egzekucji komorniczej. Kierując do komornika wniosek o rozpoczęcie egzekucji, INDOS SA ma rozeznanie w tym, co może być źródłem spłaty długu. Rola windykatora jest tutaj ogromna. To właśnie on wskazuje odpowiedni majątek, sprawuje kontrolę nad przebiegiem procesu egzekucji, począwszy od ustalenia najkorzystniejszego terminu czynności komorniczych, po osobiste w nich uczestnictwo. INDOS SA kredytuje również koszty zastępstwa procesowego w egzekucji.

Windykacja po bezskutecznej egzekucji

Zdarza się jednak, że komornikowi nie uda się wyegzekwować należności i  umarza postępowanie egzekucyjne. Po otrzymaniu zawiadomienia o bezskutecznej egzekucji wierzyciel w każdym czasie może złożyć ponowny wniosek egzekucyjny. Sytuacja majątkowa dłużnika może się z czasem poprawić np. może on założyć nowy, dobrze prosperujący biznes.

Bezskuteczna egzekucja komornicza – udowadniamy, że to nie same straty >>

Koszty windykacji – jakie parametry decydują o wysokości prowizji za windykację?

Nasza firma nie pobiera żadnych opłat stałych, wstępnych ani abonamentowych. Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot.  Wysokości prowizji zależy od szans na odzyskanie należności. Jej obliczenia dokonuje się w oparciu o wiele kryteriów, do których należą m.in.: termin wymagalności i nominał wierzytelności oraz kondycja finansowa dłużnika. Czynniki te decydują o nakładach pracy i kosztach, jakie trzeba ponieść, aby odzyskać należność.

W naszej firmie wynagrodzenie zwykle wynosi od kilku do kilkunastu procent, nie mniej niż 250 zł. Jego wysokość można doprecyzować od razu w umowie w postaci tabeli (robi się tak przy większej ilości spraw, z różnym nominałem)  lub wyceniać indywidualnie (sprawdza się w przypadku pojedynczych zleceń). Klient ponosi również koszty na etapie sądowym i komorniczym. Ich wysokość uzależniona jest od rodzaju podejmowanych czynności i wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Największe koszty trzeba ponieść, jeśli dokonuje się egzekucji komorniczej z nieruchomości. Wówczas ich wysokość to kilka tysięcy złotych. Bez ich poniesienia odzyskanie długu przez komornika jest niemożliwe. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie koszty (sądowe, egzekucyjne, urzędowe) są zwracane przez dłużnika w pierwszej kolejności.

 

Iwona Wilk-Nawrot
Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu
tel. kom. 661 073 384
e-mail: iwona.nawrot@indos.pl

 

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?