Scroll
Finansowanie Finansowanie

Pożyczka

Finansowania udzielamy podmiotom gospodarczym. Nasze pożyczki są alternatywą dla standardowych ofert bankowych, ponieważ decyzję kredytową podejmujemy w ciągu 3 dni i mamy mniejsze wymagania w stosunku do Pożyczkobiorców.

Złóż wniosek

Jakie parametry decydują o kosztach pożyczki?

1.

Wysokość pożyczki i okres spłaty.

2.

Wiarygodność źródeł spłaty zobowiązań.

3.

Rzetelność płatnicza podmiotu, który spłaca zobowiązanie (im bardziej stabilna kondycja finansowa płatnika, tym niższa prowizja).

4.

Jakość zabezpieczeń transkacji (zabezpieczenie rzeczowe w postaci nieruchomości i ruchomości obniża koszt prowizji).

Rodzaje finansowania:

Standardowe warunki transakcji:

Finansowania udzielamy firmom funkcjonującym na rynku od ponad 12 miesięcy.

 • Minimalna kwota pożyczki to 50 000 zł.
 • Maksymalny okres finansowania to 12 miesięcy.

Korzystając z naszego finansowania możesz przeznaczyć pieniądze  na dowolny cel np.:

 • spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców, 
 • zakup materiałów do produkcji,
 • zakup środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych,
 • zakup nieruchomości,
 • zakup środków transportu,
 • bieżącą poprawę płynności finansowej.

Innowacja w produktach finansowych

Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  Klientów,  stworzyliśmy nowoczesne  i  elastyczne  narzędzie  finansowania,  jakim jest  Ramowa  Umowa  Finansowania.  Daje  ona  możliwość korzystania z wielu różnych usług poprawiających płynność finansową  w  zależności  od  aktualnych  potrzeb  Klienta.

Dlaczego warto skorzystać?

 • masz ustalony limit finansowania, w ramach którego możesz realizować wiele celów związanych z działalnością gospodarczą. Do jego wysokości możesz zaciągać pożyczki czy finansować faktury w formie faktoringu jawnego, niejawnego lub odwrotnego,
 • z przyznanych środków finansowych korzystasz dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili masz zapotrzebowanie,
 • zabezpieczenie ustanawiane jest tylko raz (a nie tak jak to się zazwyczaj dzieje, do każdej transakcji z osobna),
 • prowizja naliczana jest tylko za wykorzystane środki finansowe. Nie pobieramy żadnych opłat za niewykorzystany limit.

Jak to działa?

1.

Rozpatrywanie Twojego wniosku kredytowego przez bank trwa bardzo długo, a Ty pilnie potrzebujesz pieniędzy

2.

Składasz wniosek o pożyczkę do INDOS SA.

3.

INDOS SA szybko rozpatruje wniosek i wypłaca środki w ciągu 3 dni.

4.

Bank spłaca pożyczkę w ramach udzielonego kredytu.

Jakie są zalety korzystania z usługi finansowania?

Środki możesz przeznaczyć na dowolny cel

Środki możesz przeznaczyć na dowolny cel

m.in. na spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców, na zakup materiałów do produkcji czy na bieżącą poprawę płynności finansowej.

Szybkie uzyskanie gotówki

Szybkie uzyskanie gotówki

decyzję o udzieleniu finansowania jesteśmy w stanie podjąć w ciągu jednego dnia.

Elastyczne podejście do zabezpieczenia ryzyka finansowego

Elastyczne podejście do zabezpieczenia ryzyka finansowego

Zabezpieczenie transakcji może być ustanowione, np. na środkach trwałych, nieruchomościach, wierzytelnościach.

Nasze wynagrodzenie jest określone w przejrzysty sposób

Nasze wynagrodzenie jest określone w przejrzysty sposób

nie wprowadzamy do umowy żadnych ukrytych kosztów obsługi.

Masz możliwość odnowienia pożyczki

Masz możliwość odnowienia pożyczki

po spłacie