Zostawiam kontakt
Scroll
Finansowanie Finansowanie

Pożyczka

Udzielamy finansowania podmiotom gospodarczym. Środki z pożyczki firmy mogą przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzonym biznesem.

Kwota pożyczki do 3 mln zł

Szybkie rozpatrzenie wniosku – do 3 dni

Okres finansowania do 12 m-cy

Złóż wniosek

Rodzaje finansowania:

Standardowe warunki transakcji

 • Kwota pożyczki od 50 000 zł do 3 000 000 zł
 • Maksymalny okres finansowania – 12 miesięcy
 • Dla podmiotów gospodarczych działających co najmniej 12 m-cy
 • RRSO od 20 do 36%
 • Wypłata środków w 24h od momentu podpisania umowy
 • Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę jest bezpłatne

Korzystając z naszego finansowania możesz przeznaczyć pieniądze na dowolny cel np.:

 • Spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców
 • Zakup materiałów do produkcji
 • Zakup środków trwałych, tj. maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych
 • Zakup nieruchomości
 • Zakup środków transportu
 • Bieżącą poprawę płynności finansowej

Ramowa Umowa Finansowania jest unikatowym produktem na rynku. Daje możliwość korzystania z wielu różnych usług poprawiających płynność finansową w zależności od aktualnych potrzeb Klienta.

Na czym polega?

 • Masz ustalony limit finansowania, w ramach którego możesz realizować wiele celów związanych z działalnością gospodarczą. Do jego wysokości możesz zaciągać pożyczki czy finansować faktury w formie faktoringu jawnego, niejawnego lub odwrotnego
 • Nie ma ustalonych limitów na poszczególne rodzaje usług –korzystasz z nich elastycznie np. jeśli limit finansowania wynosi 200 000 zł to możesz go wykorzystać na pożyczkę w wysokości 100 000 zł i faktoring niejawny w wysokości 100 000 zł lub w inny dowolny sposób np. pożyczkę 50 000 zł, faktoring niejawny 50 000 zł, faktoring odwrotny 50 000 zł
 • Z przyznanych środków finansowych korzystasz dokładnie wtedy, kiedy występuje potrzeba oraz w wysokości, na jaką w danej chwili masz zapotrzebowanie
 • Zabezpieczenie ustanawiane jest tylko raz (a nie tak jak to się zazwyczaj dzieje, do każdej transakcji z osobna),
 • Elastycznie podchodzimy do przedmiotu zabezpieczenia. Akceptujemy zarówno zabezpieczenia na nieruchomościach, jak i ruchomościach. Nie wymagamy przedstawienia wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Taka wycena wykonywana jest bezpłatnie przez naszą firmę
 • Akceptujemy wyższy niż w bankach współczynnik LTV (stosunek wysokości limitu do wartości zabezpieczenia)
 • Prowizja naliczana jest tylko za wykorzystane środki finansowe. Nie pobieramy żadnych opłat za niewykorzystany limit, czy opłat abonamentowych.

Jakie są zalety korzystania z usługi finansowania?

Środki możesz przeznaczyć na dowolny cel

Środki możesz przeznaczyć na dowolny cel

M.in. na spłatę zobowiązań wobec swoich dostawców, na zakup materiałów do produkcji czy na bieżącą poprawę płynności finansowej

Łagodne kryteria dla pożyczkobiorcy

Łagodne kryteria dla pożyczkobiorcy

Pożyczek udzielamy również przedsiębiorcom, którzy mają zaległości w zapłacie podatków w ZUS czy US oraz figurują w rejestrach BIK lub BIG

Elastyczne podejście do zabezpieczenia ryzyka finansowego

Elastyczne podejście do zabezpieczenia ryzyka finansowego

Zabezpieczeniem mogą być zarówno nieruchomości, jak i środki trwałe czyli np. maszyny budowlane czy samochody. Jest to bardzo korzystne dla pożyczkobiorcy, ponieważ ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na środkach trwałych jest znacznie tańsze i szybsze, w porównaniu do wpisu na hipotekę. Nie wymagamy wyceny rzeczoznawcy. Udzielamy finansowania do 100% wartości zabezpieczenia

Nasze wynagrodzenie jest określone w przejrzysty sposób

Nasze wynagrodzenie jest określone w przejrzysty sposób

Nie wprowadzamy do umowy żadnych ukrytych kosztów obsługi. Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę jest bezpłatne

Z naszych usług korzysta ponad 5 000 firm.
Zostań jednym z naszych zadowolonych Klientów!

Dane za III kwartały 2021 r.

74

Liczba udzielonych pożyczek

22,5

mln zł

Kwota udzielonych pożyczek

Branże, które najchętniej korzystają z naszego finansowania:

budownictwo

instalacje wod-kan

instalacje grzewcze

medyczna

zieleń miejska

górnictwo

transport

wyburzenia i rozbiórki

produkcja

usługi drogowe

odzyskiwanie odpadów

badania stanu tech. konstrukcji

montaż urządzeń dźwigowych

sprzedaż sprzętu przemysłowego

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other

  Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other