Zostawiam kontakt
Scroll
Windykacja Windykacja

Windykacja

Potrzebna skuteczna firma windykacyjna?

Aktywna i bezpośrednia windykacja należności pochodzących z obrotu gospodarczego to od 29 lat nasza specjalność. Żadnych opłat stałych, płacisz jedynie prowizję od odzyskanych od dłużnika kwot.

Złóż wniosek

Jak działa windykacja?

Przed podpisaniem umowy
Przeprowadzamy bezpłatne badania kondycji finansowej dłużnika. W ten sposób oceniamy szanse na wyegzekwowanie należności.

Etap windykacji polubownej
Prowadzimy z dłużnikiem negocjacje, aby w efekcie skłonić go do dobrowolnej spłaty długu. Przedstawiamy mu indywidualnie dobrane rozwiązania tj. kompensata należności i zobowiązań czy zawarcie ugody z rozłożeniem długu na raty. Skutecznym środkiem perswazji jest również upublicznienie długu poprzez np. wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów.

Etap postępowania sądowego
Zapewniamy pełną obsługę prawną: począwszy od przygotowania i złożenia w sądzie w odpowiednich dokumentów, aż po reprezentowanie Klienta przed sądem. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, będącego podstawą postępowania zabezpieczającego, a później egzekucyjnego.

Etap egzekucji komorniczej
Kierując do komornika wniosek o rozpoczęcie egzekucji, mamy rozeznanie na temat tego, co dłużnik posiada i skąd czerpie dochody, a więc, co może być źródłem spłaty jego zobowiązania. Od wielu lat aktywnie współpracujemy z najskuteczniejszymi kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju. Sprawujemy kontrolę nad przebiegiem procesu egzekucji, począwszy od ustalenia najkorzystniejszego terminu czynności komorniczych, po osobiste w nich uczestnictwo.

Z naszych usług korzysta ponad 5 000 firm.
Zostań jednym z naszych zadowolonych Klientów!

Dane za III kwartały 2020

464

Liczba zleceń windykacji

12,9

mln zł

Wartość windykowanych wierzytelności

2,4

mln zł

Suma kwot odzyskanych od dłużników

Rodzaje windykacji:

Największą  zaletą  tej  formy windykacji należności  jest to,  że  Klient  nie musi  czekać  na  pieniądze  do  momentu  odzyskania ich  od  dłużnika.  Zaliczkę  pozwalającą  na zachowanie  płynności  finansowej  wypłacamy  w  momencie przyjęcia  zlecenia.  Tak  jak  przy  windykacji  powierniczej Klient  na  czas  wykonania  usługi  przelewa  na  nas prawa  do  wierzytelności.  Po  skutecznej windykacji należności przekazujemy  Klientowi kwotę  odzyskaną  od  dłużnika, pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę oraz uzgodnione wynagrodzenie.

Nasza usługa Windykacji Powierniczej z Zaliczką znalazła się w gronie laureatów w plebiscycie „Najlepsze produkty dla biznesu” organizowanym przez „Gazetę Finansową”. Ta usługa została wyróżniona  przez „Gazetę Finansową” już dwukrotnie w 2014 i 2016 roku.

Jak to działa?

1.

Przekazujesz nam podstawowe informacje o dłużniku i wierzytelności

2.

Bezpłatnie badamy jego kondycję finansową

3.

Składasz zlecenie windykacji

4.

Wypłacamy Ci do 90% wartości faktury

5.

Skutecznie odzyskujemy pieniądze od dłużnika

6.

Wypłacamy Ci odzyskaną należność, pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę i nasze wynagrodzenie

7.

Wystawiamy fakturę za nasze wynagrodzenie

8.

Odzyskujemy koszty windykacji od dłużnika

Zobacz case study

W  ramach  tej  usługi  Klient  na  czas  windykacji  przelewa  na naszą firmę prawa do wierzytelności. Tym samym dla dłużnika stajemy  się  wierzycielem,  a  Klient  przestaje  uczestniczyć w sporze. Nasze doświadczenie wskazuje, że sam fakt zmiany wierzyciela skutecznie mobilizuje dłużnika do szybszej spłaty zobowiązania. Umowa  windykacji  powierniczej  pozwala  nam  na  szybkie i elastyczne podjęcie działań windykacyjnych, jednocześnie umożliwiając  Klientowi  kontrolę  nad  procesem  windykacji. Po  odzyskaniu  należności  przekazujemy  ją  Klientowi, zatrzymując uzgodnione wynagrodzenie. Ponieważ wierzyciel może  żądać  od  dłużnika  zwrotu  kosztów  poniesionych w  związku  z  dochodzeniem  należności,  to nasze  wynagrodzenie także możemy windykować od dłużnika.

Jak to działa?

1.

Przekazujesz nam podstawowe informacje o dłużniku i wierzytelności

2.

Bezpłatnie badamy jego kondycję finansową

3.

Składasz zlecenie windykacji

4.

Skutecznie odzyskujemy pieniądze od dłużnika

5.

Wypłacamy Ci odzyskaną należność

6.

Wystawiamy fakturę za nasze wynagrodzenie

7.

Odzyskujemy koszty windykacji od dłużnika

Zobacz case study

Klientowi, który z powodu zakazu cesji lub z innych przyczyn  nie  może  przelać  wierzytelności  na  naszą firmę,  oferujemy  windykację  na  zlecenie. Sposób przeprowadzania działań windykacyjnych jest taki sam jak w przypadku windykacji powierniczej. Różnica polega tylko w rozwiązaniach formalnych. W tym przypadku nie  dochodzi  do  przelewu  wierzytelności,  a  Klient udziela  nam  pełnomocnictwa  do  działania  w  jego imieniu.

 

Ograniczenie  do  minimum  formalności  przy przyjęciu  zlecenia oraz niskie  koszty  to główne zalety polubownej windykacji na zlecenie. Już  samo  pojawienie  się  trzeciego podmiotu – firmy windykacyjnej – w stosunkach między kontrahentami  skutecznie  motywuje  dłużnika  do uregulowania  zobowiązania.  W  ramach  udzielonego przez  Klienta  pełnomocnictwa  nasi  doświadczeni windykatorzy  prowadzą  negocjacje  z  dłużnikiem,  aby w  efekcie  skłonić  go  do  dobrowolnej  spłaty  długu,  bez konieczności  oddawania  sprawy  do  sądu.  Kierujemy  do dłużnika  stosowną  korespondencję  oraz  przedstawiamy indywidualnie  dobrane  rozwiązania,  m.in.  kompensatę należności  i  zobowiązań,  zawarcie  ugody  z  rozłożeniem długu na raty.

Dlaczego warto wybrać naszą windykację?

Skuteczne działania

Skuteczne działania

 • Mamy  najdłuższe  w  naszej  branży  doświadczenie w postępowaniu z dłużnikami, co jest gwarancją skuteczności naszych działań i dowodem, że warto nam zaufać.
 • Zapewniamy  aktywną  i  bezpośrednią  windykację należności polegającą  na  osobistych  kontaktach  z  dłużnikami.
 • Procedury  sądowe  prowadzimy  w  sposób  zapewniający szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego.
 • Gwarantujemy  pełną  obsługę  prawną na  wszystkich etapach windykacji.
 • Ściśle współpracujemy z komornikami i bierzemy aktywny udział w czynnościach egzekucyjnych.
Bieżąca informacja

Bieżąca informacja

 • Przed  podpisaniem  umowy bezpłatnie  badamy  kondycję finansową  dłużnika, dzięki czemu już na początku Klient otrzymuje  informacje  na  temat  szans  na  odzyskanie należności.
 • Zapewniamy bieżące raportowanie o stanie prowadzonych spraw windykacyjnych zarówno przez Doradcę Klienta, jak i platformę obsługi online – Strefa Klienta.
Minimalizacja kosztów

Minimalizacja kosztów

 • Nie  pobieramy  żadnych  opłat  stałych,  wstępnych  ani abonamentowych.
 • Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot.
 • Koszty windykacji zostają odzyskane od dłużnika.
 • Kredytujemy koszty zastępstw procesowych.
Wygodna obsługa online

Wygodna obsługa online

W tradycyjnej, papierowej formie podpisywana jest jedynie umowa na początku współpracy. Dalsza współpraca odbywa się zdalnie i nie wymaga drukowania i podpisywania dokumentów. Kolejne zlecenia windykacji Klient wysyła elektronicznie za pośrednictwem internetowej platformy do obsługi klienta – Strefa Klienta .

Zleć windykację

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other

  Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other