Zostawiam kontakt
Scroll
Windykacja Windykacja

Windykacja

Od 30 lat specjalizujemy się w aktywnej i bezpośredniej windykacji należności pochodzących z obrotu gospodarczego.

Działamy zgodnie z prawem i zasadami etyki

Płacisz tylko prowizję od kwot odzyskanych od dłużnika

80% spraw zamykamy na etapie polubownym

Złóż wniosek

Jak działa windykacja?

Przed podpisaniem umowy
Przeprowadzamy bezpłatne badania kondycji finansowej dłużnika. W ten sposób oceniamy szanse na wyegzekwowanie należności.

Etap windykacji polubownej
Prowadzamy z dłużnikiem negocjacje, aby w efekcie skłonić go do dobrowolnej spłaty długu. Przedstawiamy mu indywidualnie dobrane rozwiązania np. zawarcie ugody z rozłożeniem długu na raty.

Etap postępowania sądowego
Zapewniamy pełną obsługę prawną: począwszy od przygotowania i złożenia w sądzie w odpowiednich dokumentów, aż po reprezentowanie Klienta przed sądem. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, będącego podstawą postępowania zabezpieczającego, a później egzekucyjnego.

Etap egzekucji komorniczej
Kierując do komornika wniosek o rozpoczęcie egzekucji, mamy rozeznanie na temat tego, co dłużnik posiada i skąd czerpie dochody, a więc, co może być źródłem spłaty jego zobowiązania. Od wielu lat aktywnie współpracujemy z najskuteczniejszymi kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju. Sprawujemy kontrolę nad przebiegiem procesu egzekucji, począwszy od ustalenia najkorzystniejszego terminu czynności komorniczych, po osobiste w nich uczestnictwo.

Rodzaje windykacji:

Cechą charakterystyczną tej usługi jest przelew na naszą firmę prawa do wierzytelności na czas windykacji. Tym samym dla dłużnika INDOS staje się wierzycielem, a  Ty przestajesz  uczestniczyć w sporze o należność. Nasze doświadczenie wskazuje, że sam fakt zmiany wierzyciela skutecznie mobilizuje dłużnika do szybszej spłaty zobowiązania. Umowa  windykacji powierniczej  pozwala nam na  szybkie i elastyczne podjęcie działań windykacyjnych. Jednocześnie nadal masz  możliwość  kontrolowania procesu windykacji. Realizujemy aktywne i bezpośrednie działania windykacyjne polegające na osobistych kontaktach z dłużnikami na wszystkich etapach procesu odzyskiwania należności – od windykacji polubownej, przez sądową, aż po egzekucję komorniczą. Gwarantujemy pełną obsługę prawną.

Jak to działa?

1.

Bezpłatnie badamy kondycję finansową dłużnika

2.

Zlecasz windykację i skutecznie odzyskujemy pieniądze od dłużnika

3.

Wypłacamy Ci odzyskaną należność

4.

Wystawiamy fakturę za nasze wynagrodzenie

Zobacz case study

Klientowi, który z powodu zakazu cesji lub z innych przyczyn nie może przelać  wierzytelności  na naszą firmę,  oferujemy  windykację na zlecenie. W tym przypadku nie  dochodzi do przelewu  wierzytelności,  a  Klient udziela  nam  pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. Realizujemy aktywne i bezpośrednie działania windykacyjne polegające na osobistych kontaktach z dłużnikami na wszystkich etapach procesu odzyskiwania należności – od windykacji polubownej, przez sądową, aż po egzekucję komorniczą. Gwarantujemy pełną obsługę prawną.

 

Jak to działa?

1.

Bezpłatnie badamy kondycję finansową dłużnika

2.

Zlecasz windykację i skutecznie odzyskujemy pieniądze od dłużnika

3.

Wypłacamy Ci odzyskaną należność

4.

Wystawiamy fakturę za nasze wynagrodzenie

Główne zalety polubownej windykacji na zlecenie to ograniczenie  do  minimum  formalności  przy przyjęciu  zlecenia oraz niskie  koszty. Klient udziela  nam  pełnomocnictwa do działania w jego imieniu. Nasze doświadczenie wskazuje, że samo pojawienie się trzeciego podmiotu – firmy windykacyjnej – w stosunkach między kontrahentami  skutecznie  motywuje  dłużnika  do uregulowania  zobowiązania.  W  ramach  udzielonego przez  Klienta  pełnomocnictwa  nasi  doświadczeni windykatorzy  prowadzą  negocjacje  z  dłużnikiem,  aby w  efekcie  skłonić  go  do  dobrowolnej  spłaty  długu,  bez konieczności  oddawania  sprawy  do  sądu. 

Jak to działa?

1.

Bezpłatnie badamy kondycję finansową dłużnika

2.

Zlecasz windykację i skutecznie odzyskujemy pieniądze od dłużnika

3.

Wypłacamy Ci odzyskaną należność

4.

Wystawiamy fakturę za nasze wynagrodzenie

Największą  zaletą  tej  formy windykacji należności  jest to,  że  nie musisz  czekać  na  pieniądze  do  momentu  odzyskania ich od  dłużnika.  Zaliczkę  pozwalającą  na zachowanie  płynności  finansowej  wypłacimy Ci w  momencie przyjęcia  zlecenia.  Tak  jak  przy  windykacji  powierniczej na  czas wykonania  usługi przelewasz na nas prawa do wierzytelności. Po skutecznej windykacji należności przekazujemy  Ci kwotę odzyskaną od dłużnika, pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę oraz uzgodnione wynagrodzenie.

Jak to działa?

1.

Bezpłatnie badamy jego kondycję finansową

2.

Zlecasz nam windykację

3.

Wypłacamy Ci do 90% wartości faktury

4.

Skutecznie odzyskujemy pieniądze od dłużnika

5.

Wypłacamy Ci odzyskaną należność, pomniejszoną o wypłaconą zaliczkę

6.

Wystawiamy fakturę za nasze wynagrodzenie

Zobacz case study

Dlaczego warto wybrać naszą windykację?

Skuteczność

Skuteczność

 • Mamy  najdłuższe  w  branży  doświadczenie dochodzeniu należności z dłużnikami, co jest gwarancją skuteczności naszych działań i dowodem, że warto nam zaufać.
 • Zapewniamy  aktywną  i  bezpośrednią  windykację należności polegającą  na  osobistych  kontaktach  z  dłużnikami.
 • Procedury  sądowe  prowadzimy  w  sposób  zapewniający szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego.
 • Gwarantujemy  pełną  obsługę  prawną na  wszystkich etapach windykacji.
 • Ściśle współpracujemy z komornikami i bierzemy aktywny udział w czynnościach egzekucyjnych.
Bieżąca informacja

Bieżąca informacja

 • Przed  podpisaniem  umowy, bezpłatnie  badamy  kondycję finansową  dłużnika, dzięki czemu już na początku Klient otrzymuje informacje na  temat  szans na odzyskanie należności.
 • Na bieżąco raportujemy o stanie prowadzonych spraw windykacyjnych zarówno przez Doradcę Klienta, jak i platformę do obsługi online.
Minimalizacja kosztów

Minimalizacja kosztów

 • Nie  pobieramy  żadnych  opłat  stałych,  wstępnych  ani abonamentowych.
 • Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot.
 • Kredytujemy koszty zastępstw procesowych.
Zleć windykację

Z naszych usług korzysta ponad 5 000 firm.
Zostań jednym z naszych zadowolonych Klientów!

Dane za III kwartały 2021 r.

423

Liczba zleceń windykacji

4,5

mln zł

Wartość windykowanych wierzytelności

1

mln zł

Suma kwot odzyskanych od dłużników

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other

  Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other