Zostawiam kontakt
Scroll
Zakup wierzytelności Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności

Kłopot z niezapłaconą fakturą? Sprzedaj nam wierzytelność i szybko odzyskaj należne pieniądze!

Gonią Cię pilne płatności?
Sprzedaj nam fakturę i  terminowo ureguluj swoje zobowiązania!

Złóż wniosek

Zakup wierzytelności Zakup wierzytelności

Kupujemy wierzytelności

pochodzące z obrotu gospodarczego: faktury, weksle, noty odsetkowe.

W wyniku transakcji wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na naszą firmę, natomiast Ty otrzymujesz umówioną zapłatę.

Zakup wierzytelności nie jest możliwy bez zgody dłużnika, jeśli uzależnił on od niej dokonanie cesji wierzytelności.

Rodzaje wierzytelności:

Kupujemy wierzytelności, których termin zapłaty już minął, przy czym nie mogą one być przedawnione.

Kupujemy wierzytelności, których termin zapłaty nastąpi w przyszłości i jest ściśle określony w dokumencie stwierdzającym powstanie zobowiązania.

Nabywamy  także  portfele  wierzytelności  B2B.

Jakie są korzyści ze sprzedaży wierzytelności?

Redukcja ryzyka

Redukcja ryzyka

związanego z niewypłacalnością dłużnika i uniknięcie ewentualnych kosztów windykacji.

Szybkie uzyskanie pieniędzy

Szybkie uzyskanie pieniędzy

decyzję o zakupie wierzytelności jesteśmy w stanie podjąć w ciągu jednego dnia.

Jesteśmy elastyczni

Jesteśmy elastyczni

kupujemy wymagalne oraz niewymagalne wierzytelności, które mogą wynikać z różnych tytułów, np. umów, praw do zwrotu kaucji, regresów itp. i mogą być w różny sposób udokumentowane, np. faktury, noty odsetkowe, umowy lub weksle.

Zgłoś wierzytelność do sprzedaży

Privacy Preference Center

  Necessary

  Advertising

  Analytics

  Other

  Privacy Preference Center

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other