Scroll
Zakup wierzytelności Zakup wierzytelności

Zakup wierzytelności

Kłopot z niezapłaconą fakturą? Sprzedaj nam wierzytelność i szybko odzyskaj należne pieniądze!

Złóż wniosek

Zakup wierzytelności Zakup wierzytelności

Kupujemy wierzytelności

pochodzące z obrotu gospodarczego informacja@2

W wyniku transakcji wszelkie związane z wierzytelnością prawa i obowiązki przechodzą na naszą firmę, natomiast Ty otrzymujesz umówioną zapłatę.

Rodzaje wierzytelności:

Kupujemy wierzytelności, których termin zapłaty już minął, przy czym nie mogą one być przedawnione.

Kupujemy wierzytelności, których termin zapłaty nastąpi w przyszłości i jest ściśle określony w dokumencie stwierdzającym powstanie zobowiązania.

Nabywamy  także  portfele  wierzytelności  B2B.

Tę usługę kierujemy do firm, które mają przejściowe problemy  związane  z  utratą  płynności  finansowej.  W ramach  restrukturyzacji  realizujemy  działania  zmierzające  do  zmniejszenia zadłużenia naszego Klienta, m.in. zawieramy ugody z wierzycielami oraz prowadzimy skup zobowiązań Klienta.

Jakie są zalety restrukturyzacji zadłużenia?

  • Wymierne korzyści  finansowe wynikające  ze  zmniejszenia kwoty zadłużenia.
  • Uniknięcie  postępowania  sądowego  i  komorniczego oraz związane z tym niedopuszczenie do powiększenia zobowiązań o wynikające z tego koszty.
  • Pozbycie się obowiązku  uciążliwych  negocjacji z wierzycielami. 
  • Uzdrowienie nadszarpniętej  reputacji firmy  związane z  szybkim i ugodowym uregulowaniem  spraw z partnerami handlowymi.

Jakie są korzyści ze sprzedaży wierzytelności?

Redukcja ryzyka

Redukcja ryzyka

związanego z niewypłacalnością dłużnika i uniknięcie ewentualnych kosztów windykacji.

Szybkie uzyskanie pieniędzy

Szybkie uzyskanie pieniędzy

decyzję o zakupie wierzytelności jesteśmy w stanie podjąć w ciągu jednego dnia.

Jesteśmy elastyczni

Jesteśmy elastyczni

kupujemy wymagalne oraz niewymagalne wierzytelności, które mogą wynikać z różnych tytułów, np. umów, praw do zwrotu kaucji, regresów itp. i mogą być w różny sposób udokumentowane, np. faktury, noty odsetkowe, umowy lub weksle.

Zgłoś wierzytelność do sprzedaży